Page 1 of 6 for the letter R in the Romanian-English dictionary
rabat {n}
rebatecom.
a răbda
to endure
răbdare {f}
forbearance
patience
răbdător
patient
Rac {m} <♋>
Cancer <♋>astron.ezot.
răceală {f}
cold
rachetă {f}
rocket
rachetă {f} [de tenis de câmp, de badminton]
racketsport
rachiu {n}
brandy
moonshine [Am.]
a răci
to cool
răcit
cold
a răcni
to yell
răcoare
cold
a răcori
to cool down
răcoros
chilly
cold
rădăcină {f}
root
rădăcini {pl}
roots
a rade
to erase
to shave
a râde
to laugh
radiant
radiant
radical
radical
radicalism {n}
radicalism
radieră {f}
eraser [esp. Am.]
radio {n}
radioTV
radioactiv
radioactive
radioactivitate {f}
radioactivity
radioastronomie {f}
radio astronomyastron.ştiinţă
radiu {n} <Ra>
radium <Ra>chim.
radon {n} <Rn>
radon <Rn>chim.
rafală {f}
gust
a rafina [a curăța de impurități, cum ar fi metal, zahăr etc.]
to refine [from impurities, like metal, sugar etc.]
rafinat
refined
raft {n}
shelf
rafturi {pl}
shelves
a râgâi [pop.]
to burp [coll.]
rai {n}
heaven
raid {n}
raid
a rămâne
to remain
to stay
a rămâne la cină
to stay for supper
rămas
remained
rămășițe {pl}
remains
Rămășițele zilei
The Remains of the Day [novel: Kazuo Ishiguro, film: James Ivory]filmF
rambursare {f}
reimbursement
ramificare {f}
ramification
ramificație {f}
branch
rană {f}
injury
wound
rânced
rancid
ranchiunos
spiteful
rând {n}
range
row [line]
rând {n} [coadă; de ex. la magazin]
line [Am.: waiting queue]
rând {n} [de scaune etc.]
tierteatru
rândunică {f}
swallowzool.
rang {n}
rank
rangă {f}
crowbarunelte
a răni
to harm
to injure
rănire {f}
injury
rănit
hurt
injured
rânjet {n}
grin
a răpi
to abduct
a răpi pe cineva
to kidnap sb.
rapid
fast
quick
răpire {f}
abduction
rapiță {f}
rapeagr.botT
răpitor {m}
abductor
raport {n}
report
raportor {n}
protractorunelte
răposat
late [deceased]
rar
rare
rarely
seldom
rareori
seldom
raritate {f}
scarcity
râs {n}
laugh
ras {n} [bărbierit]
shave
rasă {f}
breed
racebiol.
răsărit {n} [al soarelui]
sunrise
răscolit
anguished
a răscumpăra
to redeem
râset {n}
laugh
a răsfăța
to spoil [a child]
a răsfoi ceva [o carte, un ziar]
to flip through sth. [book, newspaper]
rasism {n}
racismpol.sociol.
răsplată {f}
reward
rewards
a răsplăti
to reward
a răspunde
to answer
a răspunde la telefon
to answer the phone
răspuns {n}
answer [response]
response
com.
rabat {n}
rebate
a răbdato endure
răbdare {f}forbearance
răbdare {f}patience
răbdătorpatient
astron.ezot.
Rac {m} <♋>
Cancer <♋>
răceală {f}cold
rachetă {f}rocket
sport
rachetă {f} [de tenis de câmp, de badminton]
racket
rachiu {n}brandy
rachiu {n}moonshine [Am.]
a răcito cool
răcitcold
a răcnito yell
răcoarecold
a răcorito cool down
răcoroschilly
răcoroscold
rădăcină {f}root
rădăcini {pl}roots
a radeto erase
a râdeto laugh
a radeto shave
radiantradiant
radicalradical
radicalism {n}radicalism
radieră {f}eraser [esp. Am.]
TV
radio {n}
radio
radioactivradioactive
radioactivitate {f}radioactivity
astron.ştiinţă
radioastronomie {f}
radio astronomy
chim.
radiu {n} <Ra>
radium <Ra>
chim.
radon {n} <Rn>
radon <Rn>
rafală {f}gust
a rafina [a curăța de impurități, cum ar fi metal, zahăr etc.]to refine [from impurities, like metal, sugar etc.]
rafinatrefined
raft {n}shelf
rafturi {pl}shelves
a râgâi [pop.]to burp [coll.]
rai {n}heaven
raid {n}raid
a rămâneto remain
a rămâneto stay
a rămâne la cinăto stay for supper
rămasremained
rămășițe {pl}remains
filmF
Rămășițele zilei
The Remains of the Day [novel: Kazuo Ishiguro, film: James Ivory]
rambursare {f}reimbursement
ramificare {f}ramification
ramificație {f}branch
rană {f}injury
rană {f}wound
râncedrancid
ranchiunosspiteful
rând {n}range
rând {n}row [line]
rând {n} [coadă; de ex. la magazin]line [Am.: waiting queue]
teatru
rând {n} [de scaune etc.]
tier
zool.
rândunică {f}
swallow
rang {n}rank
unelte
rangă {f}
crowbar
a rănito harm
a rănito injure
rănire {f}injury
rănithurt
rănitinjured
rânjet {n}grin
a răpito abduct
a răpi pe cinevato kidnap sb.
rapidfast
rapidquick
răpire {f}abduction
agr.botT
rapiță {f}
rape
răpitor {m}abductor
raport {n}report
unelte
raportor {n}
protractor
răposatlate [deceased]
rarrare
rarrarely
rarseldom
rareoriseldom
raritate {f}scarcity
râs {n}laugh
ras {n} [bărbierit]shave
rasă {f}breed
biol.
rasă {f}
race
răsărit {n} [al soarelui]sunrise
răscolitanguished
a răscumpărato redeem
râset {n}laugh
a răsfățato spoil [a child]
a răsfoi ceva [o carte, un ziar]to flip through sth. [book, newspaper]
pol.sociol.
rasism {n}
racism
răsplată {f}reward
răsplată {f}rewards
a răsplătito reward
a răspundeto answer
a răspunde la telefonto answer the phone
răspuns {n}answer [response]
răspuns {n}response
Page 1 of 6 for the letter R in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022