Page 1 of 12 for the letter R in the Romanian-English dictionary
rabat {n}
rebatecom.
a răbda
to endure
răbdare {f}
forbearance
patience
răbdător
patient
rabinat {n}
rabbinaterelig.
rablă {f}
jalopy [coll.]automob.
Rac {m} <♋>
Cancer <♋>astron.ezot.
răceală {f}
coldmed.
rachetă {f}
rocket
rachetă {f} [de tenis de câmp, de badminton]
racketsport
rachetă {f} balistică intercontinentală
intercontinental ballistic missile <ICBM>arme
intercontinental missilearmemil.
rachetă {f} de croazieră
cruise missilearme
rachetă {f} de squash
squash racketsport
rachiu {n}
brandy
moonshine [Am.]
rachiu {n} de pere
pear brandygastr.
a răci
to catch a chillmed.
to cool
răcit
cold
a răcni
to yell
răcoare
cold
a răcori
to cool down
răcoros
chilly
cold
cool
rădăcină {f}
root
rădăcină {f} cubică
cube root <cbrt>mat.
cubic root <cbrt>mat.
rădăcini {pl}
roots
a rade
to erase
to grategastr.
to shave
a râde
to laugh
radiant
radiant
radiație {f}
radiation
radiație {f} cu particule
particle radiationfiz.
radiație {f} de sincrotron
synchrotron radiationfiz.
radiație {f} electromagnetică
electromagnetic radiation <EMR>fiz.
radiator {n}
radiator
radical
radical
radicalism {n}
radicalism
radicalizare {f}
radicalisation [Br.]
radicalization
radicalizat
radicalised [Br.]
radicalized
radieră {f}
eraser [esp. Am.]
radio {n}
radioTV
radio {n} de mașină
car radioautomob.TV
radioactiv
radioactive
radioactivitate {f}
radioactivity
radioastronomie {f}
radio astronomyastron.ştiinţă
radiofrecvență {f} <RF>
radio frequency <RF>spec.TV
radioliză {f}
radiolysischim.
radiolocație {f}
radio location
radiologie {f}
radiology
radionucleu {n}
radionuclidefiz.
radioprotecție {f}
radioprotection [radiation protection]
radiu {n} <Ra>
radium <Ra>chim.
radon {n} <Rn>
radon <Rn>chim.
rafală {f}
gust
a rafina [a curăța de impurități, cum ar fi metal, zahăr etc.]
to refine [from impurities, like metal, sugar etc.]
rafinărie {f} de zahăr
sugar refineryalim.
rafinat
refined
raft {n}
shelf
rafturi {pl}
shelves
a râgâi [pop.]
to burp [coll.]
rahitic
rachitic [also fig.]med.
rahitism {n}
rachitismed.
rai {n}
heaven
raid {n}
raid
rajah {m}
raja
rajah
raliu {n}
rallyeautomob.sport
râmă {f}
earthwormzool.T
lob [coll.] [lob worm, lobworm] [earthworm]zool.T
rain wormzool.T
ramă {f}
frame
ramă {f} de argint
silver frame [picture frame]
Ramadan {n}
Ramadanrelig.
a rămâne
to remain
to stay
a rămâne la cină
to stay for supper
rămas
remained
Rămas bun!
Good bye!
rămășag {n}
bet
rămășițe {pl}
remains
Rămășițele zilei
The Remains of the Day [novel: Kazuo Ishiguro, film: James Ivory]filmF
rambursare {f}
reimbursement
ramificare {f}
ramification
ramificație {f}
branch
rampă {f} de lansare
launching pad
launching platform
ramură {f} de măslin
olive branch [also fig.]bot
ramuri {pl}
branches
rămurică {f}
branchlet
sprigbot
rană {f}
injury
wound
com.
rabat {n}
rebate
a răbdato endure
răbdare {f}forbearance
răbdare {f}patience
răbdătorpatient
relig.
rabinat {n}
rabbinate
automob.
rablă {f}
jalopy [coll.]
astron.ezot.
Rac {m} <♋>
Cancer <♋>
med.
răceală {f}
cold
rachetă {f}rocket
sport
rachetă {f} [de tenis de câmp, de badminton]
racket
arme
rachetă {f} balistică intercontinentală
intercontinental ballistic missile <ICBM>
armemil.
rachetă {f} balistică intercontinentală
intercontinental missile
arme
rachetă {f} de croazieră
cruise missile
sport
rachetă {f} de squash
squash racket
rachiu {n}brandy
rachiu {n}moonshine [Am.]
gastr.
rachiu {n} de pere
pear brandy
med.
a răci
to catch a chill
a răcito cool
răcitcold
a răcnito yell
răcoarecold
a răcorito cool down
răcoroschilly
răcoroscold
răcoroscool
rădăcină {f}root
mat.
rădăcină {f} cubică
cube root <cbrt>
mat.
rădăcină {f} cubică
cubic root <cbrt>
rădăcini {pl}roots
a radeto erase
gastr.
a rade
to grate
a râdeto laugh
a radeto shave
radiantradiant
radiație {f}radiation
fiz.
radiație {f} cu particule
particle radiation
fiz.
radiație {f} de sincrotron
synchrotron radiation
fiz.
radiație {f} electromagnetică
electromagnetic radiation <EMR>
radiator {n}radiator
radicalradical
radicalism {n}radicalism
radicalizare {f}radicalisation [Br.]
radicalizare {f}radicalization
radicalizatradicalised [Br.]
radicalizatradicalized
radieră {f}eraser [esp. Am.]
TV
radio {n}
radio
automob.TV
radio {n} de mașină
car radio
radioactivradioactive
radioactivitate {f}radioactivity
astron.ştiinţă
radioastronomie {f}
radio astronomy
spec.TV
radiofrecvență {f} <RF>
radio frequency <RF>
chim.
radioliză {f}
radiolysis
radiolocație {f}radio location
radiologie {f}radiology
fiz.
radionucleu {n}
radionuclide
radioprotecție {f}radioprotection [radiation protection]
chim.
radiu {n} <Ra>
radium <Ra>
chim.
radon {n} <Rn>
radon <Rn>
rafală {f}gust
a rafina [a curăța de impurități, cum ar fi metal, zahăr etc.]to refine [from impurities, like metal, sugar etc.]
alim.
rafinărie {f} de zahăr
sugar refinery
rafinatrefined
raft {n}shelf
rafturi {pl}shelves
a râgâi [pop.]to burp [coll.]
med.
rahitic
rachitic [also fig.]
med.
rahitism {n}
rachitis
rai {n}heaven
raid {n}raid
rajah {m}raja
rajah {m}rajah
automob.sport
raliu {n}
rallye
zool.T
râmă {f}
earthworm
ramă {f}frame
zool.T
râmă {f}
lob [coll.] [lob worm, lobworm] [earthworm]
zool.T
râmă {f}
rain worm
ramă {f} de argintsilver frame [picture frame]
relig.
Ramadan {n}
Ramadan
a rămâneto remain
a rămâneto stay
a rămâne la cinăto stay for supper
rămasremained
Rămas bun!Good bye!
rămășag {n}bet
rămășițe {pl}remains
filmF
Rămășițele zilei
The Remains of the Day [novel: Kazuo Ishiguro, film: James Ivory]
rambursare {f}reimbursement
ramificare {f}ramification
ramificație {f}branch
rampă {f} de lansarelaunching pad
rampă {f} de lansarelaunching platform
bot
ramură {f} de măslin
olive branch [also fig.]
ramuri {pl}branches
rămurică {f}branchlet
bot
rămurică {f}
sprig
rană {f}injury
rană {f}wound
Page 1 of 12 for the letter R in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024