Page 1 of 15 for the letter T in the Romanian-English dictionary
tăbăcar {m}
tannerjob
tăbăcărie {f}
tanneryind.
tabără {f}
camping site
hostel
tabără {f} de antrenament
training campmil.
tabără {f} de vacanță
holiday camp [Br.]
vacation camp [Am.]
tabel {n}
tableinform.
tabel {n} Excel
Excel chartinform.
tabel {n} periodic
periodic tablechim.
a tabela
to tabularize
tabernacul {n}
tabernaclerelig.
tabiet {n}
habit
tablă {f}
blackboard
board
tablă {f} (școlară)
chalkboard [Am.]
tablă {f} de șah
checkerboard [Am.]jocuri
chessboardjocuri
tabletă {f}
pillfarm.
tablet [computer]inform.
tabletă {f} de argilă
clay tabletarheol.
tabletă {f} grafică
graphical tablet
tablete {pl} efervescente
effervescent tabletsfarm.
tabloid {n}
tabloidjurn.
tablou {n}
painting
tablou {n} de bord
dashboard
tablou {n} electric
junction boxelectr.
taburet {n}
stoolmobilă
taburet {n} de pian
piano stoolmobilămuz.
tac {n}
cue [pool, billiards]jucărie
Tacă-ți fleanca.
Put a sock in it.
tacâm {n}
place setting [one person's cutlery etc. at a table]
tacâmuri {pl}
cutlery
tacâmuri {pl} de plastic
plastic cutlery
plastic utensils {pl} [Am.]gastr.
tacâmuri {pl} din plastic
plastic cutlery
plastic utensils {pl} [Am.]gastr.
tăcere {f}
silence
a tachina
to tease
Taci naibii din gură! [vulg.]
Shut the fuck up! [vulg.]
taciturnitate {f}
taciturnity
tactică {f} de negociere
negotiating tactics
negotiation tactics
tactician {m}
tactician
tactitian
tăcut
quiet
tadjic
Tajik
tadjică {f}
Tajik [female]etno.
Tadjikistan {n}
Tajikistan <.tj>geogr.
taekwondo {n}
tae kwon dosport
taekwondosport
tahiaritmie {f}
tachyarrhythmiamed.
tahiaritmii {pl}
tachyarrhythmiasmed.
tahicardie {f} sinusală
sinus tachycardia <ST>med.
tahifilaxie {f}
tachyphylaxismed.
tahipnee {f}
tachypnea [Am.]med.
tachypnoea [Br.]med.
tahograf {n}
tachographtransp.
tahometru {n}
tachometer
a tăia
to cut
to prune
a tăia cărțile (de joc)
to cut the cards
tăieței {pl} lați
ribbon noodlesgastr.
tăietor {m} de lemne
woodchopperjob
tăietor {n} de cablu
wire cutterunelte
tăietură {f}
cut
incision
notch
taifun {n}
typhoonmeteo.
a tăia iarba
to cut the grasshort.
tain {n} [rație de alimente]
boardist.
taină {f}
secret
tăios
incisive [criticism]
sharp [able to cut or pierce]
tăiței {pl} lați
ribbon noodlesgastr.
a tăia un copac
to cut a tree to the ground
to cut down a tree
to fell a tree
Taiwan {n}
Taiwan <.tw>geogr.
taiwanez
Taiwanese
taiwaneză {f}
Taiwanese [female]etno.
takin {m} [Budorcas taxicolor]
takinzool.T
talasemie {f}
thalassaemia [Br.]med.
thalassemia [Am.]med.
talent {n}
knack
talent {n} muzical
musical talentmuz.
talentat
gifted
talented
tâlhar {m}
mugger [coll.]
robber
a tâlhări
to rob
tâlhărie {f}
robbery
talie {f}
waistanat.
talie {f} de viespe
wasp waist
taliu {n} <Tl>
thallium <Tl>chim.
talk-show {n}
chat show [Br.]
discussion programme [Br.]TV
talk showTV
Tallinn {n} [capitala Estoniei]
Tallinngeogr.
talpa {f} pantofului
shoe solevest.
job
tăbăcar {m}
tanner
ind.
tăbăcărie {f}
tannery
tabără {f}camping site
tabără {f}hostel
mil.
tabără {f} de antrenament
training camp
tabără {f} de vacanțăholiday camp [Br.]
tabără {f} de vacanțăvacation camp [Am.]
inform.
tabel {n}
table
inform.
tabel {n} Excel
Excel chart
chim.
tabel {n} periodic
periodic table
a tabelato tabularize
relig.
tabernacul {n}
tabernacle
tabiet {n}habit
tablă {f}blackboard
tablă {f}board
tablă {f} (școlară)chalkboard [Am.]
jocuri
tablă {f} de șah
checkerboard [Am.]
jocuri
tablă {f} de șah
chessboard
farm.
tabletă {f}
pill
inform.
tabletă {f}
tablet [computer]
arheol.
tabletă {f} de argilă
clay tablet
tabletă {f} graficăgraphical tablet
farm.
tablete {pl} efervescente
effervescent tablets
jurn.
tabloid {n}
tabloid
tablou {n}painting
tablou {n} de borddashboard
electr.
tablou {n} electric
junction box
mobilă
taburet {n}
stool
mobilămuz.
taburet {n} de pian
piano stool
jucărie
tac {n}
cue [pool, billiards]
Tacă-ți fleanca.Put a sock in it.
tacâm {n}place setting [one person's cutlery etc. at a table]
tacâmuri {pl}cutlery
tacâmuri {pl} de plasticplastic cutlery
gastr.
tacâmuri {pl} de plastic
plastic utensils {pl} [Am.]
tacâmuri {pl} din plasticplastic cutlery
gastr.
tacâmuri {pl} din plastic
plastic utensils {pl} [Am.]
tăcere {f}silence
a tachinato tease
Taci naibii din gură! [vulg.]Shut the fuck up! [vulg.]
taciturnitate {f}taciturnity
tactică {f} de negocierenegotiating tactics
tactică {f} de negocierenegotiation tactics
tactician {m}tactician
tactician {m}tactitian
tăcutquiet
tadjicTajik
etno.
tadjică {f}
Tajik [female]
geogr.
Tadjikistan {n}
Tajikistan <.tj>
sport
taekwondo {n}
tae kwon do
sport
taekwondo {n}
taekwondo
med.
tahiaritmie {f}
tachyarrhythmia
med.
tahiaritmii {pl}
tachyarrhythmias
med.
tahicardie {f} sinusală
sinus tachycardia <ST>
med.
tahifilaxie {f}
tachyphylaxis
med.
tahipnee {f}
tachypnea [Am.]
med.
tahipnee {f}
tachypnoea [Br.]
transp.
tahograf {n}
tachograph
tahometru {n}tachometer
a tăiato cut
a tăiato prune
a tăia cărțile (de joc)to cut the cards
gastr.
tăieței {pl} lați
ribbon noodles
job
tăietor {m} de lemne
woodchopper
unelte
tăietor {n} de cablu
wire cutter
tăietură {f}cut
tăietură {f}incision
tăietură {f}notch
meteo.
taifun {n}
typhoon
hort.
a tăia iarba
to cut the grass
ist.
tain {n} [rație de alimente]
board
taină {f}secret
tăiosincisive [criticism]
tăiossharp [able to cut or pierce]
gastr.
tăiței {pl} lați
ribbon noodles
a tăia un copacto cut a tree to the ground
a tăia un copacto cut down a tree
a tăia un copacto fell a tree
geogr.
Taiwan {n}
Taiwan <.tw>
taiwanezTaiwanese
etno.
taiwaneză {f}
Taiwanese [female]
zool.T
takin {m} [Budorcas taxicolor]
takin
med.
talasemie {f}
thalassaemia [Br.]
med.
talasemie {f}
thalassemia [Am.]
talent {n}knack
muz.
talent {n} muzical
musical talent
talentatgifted
talentattalented
tâlhar {m}mugger [coll.]
tâlhar {m}robber
a tâlhărito rob
tâlhărie {f}robbery
anat.
talie {f}
waist
talie {f} de viespewasp waist
chim.
taliu {n} <Tl>
thallium <Tl>
talk-show {n}chat show [Br.]
TV
talk-show {n}
discussion programme [Br.]
TV
talk-show {n}
talk show
geogr.
Tallinn {n} [capitala Estoniei]
Tallinn
vest.
talpa {f} pantofului
shoe sole
Page 1 of 15 for the letter T in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024