Page 1 of 2 for the letter U in the Romanian-English dictionary
ucenic {m}
apprentice
ucenică {f}
apprentice [female]
a ucide
to kill
ucigaș {m}
murderer
ucigașă {f}
murderer [female]
murderess
Ucraina {f}
Ukraine <.ua>geogr.
ucrainean
Ukrainian
ucrainean {m}
Ukrainianetno.
ucraineană {f}
Ukrainianling.
Ukrainian [female]etno.
ucraineancă {f}
Ukrainian [female]etno.
ucraineni {pl}
Ukrainiansetno.
ud
wet
ud leoarcă
soaked
a uda cu lacrimi
to wet with tears
a uda patul
to wet one's bed
Uganda {f}
Ugandageogr.
a ugui
to coo
uguit {n}
coo
a uimi
to dazzle
to stun
uimire {f}
astonishment
uimit
amazed
astonished
awed
surprised
uimitor
astounding
a uita
to forget
uitare {f}
oblivion
uituc
forgetful
oblivious
ulei {n}
oil
ulei {n} de floarea-soarelui
sunflower oilgastr.
ulei {n} de măsline
olive oilgastr.
ulei {n} de rapiță
rapeseed oil
ulei {n} uzat
waste oiltech.
uliu {m}
hawkorn.T
ulm {m}
elm [genus Ulmus]botT
ulm {m} roșu [Ulmus rubra]
slippery elmbotT
ultim
last
uluit
awed
umanism {n}
humanism
umăr {n}
shoulderanat.
umbelă {f}
umbelbot
umbră {f}
shadow
umbrelă {f}
umbrella
Umbria {f}
Umbriageogr.
umed
moist
wet
umeraș {n} [pentru haine]
clothes hanger
coat hanger
hanger [clothes hanger]
umezeală {f}
damp
a umfla
to inflate
to puff up
umflat
swollen
umflat în pene [mândru] [fig.]
as proud as a peacockidiom
umil
humble
a umili
to humble
to humiliate
umilire {f}
humiliation
umor {n}
humor [Am.]
humour [Br.]
a umple
to fill up
to stuff
umplut
stuffed
umplutură {f} [de ex. la o friptură]
stuffing
un
a
Un moment, vă rog!
One moment, please!
un pahar de apă
a glass of water
un pic
a little
a little bit
un sfert înainte de
a quarter to
Un tramvai numit dorință
A Streetcar Named Desire [Tennessee Williams, film: Elia Kazan]filmteatruF
Un veac de singurătate [Gabriel García Márquez]
One Hundred Years of Solitude [Gabriel García Márquez]F
unanimitate {f}
unanimity
unchi {m}
uncle
undă {f}
wave
undă {f} gravitațională
gravitational wavefiz.
undă {f} lungă
long wave <LW>fiz.
undă {f} medie
medium wave <MW>fiz.
undă {f} scurtă
short wave <SW>fiz.
unde
where [interrogative]
Unde ești?
Where are you ?
Unde locuiești?
Where do you live?
Unde sunt?
Where am I?
Unde te doare?
Where's the pain?
Unde vă doare?
Where's the pain?
undeva
somewhere
unealtă {f}
toolunelte
uneori
at times
occasionally
seldom
sometimes
Ungaria {f}
Hungary <.hu>geogr.
a unge
to grease
ungere {f} [gresare]
lubrication
unghi {n}
angle
unghi {n} de refracție
angle of refractionoptică
ucenic {m}apprentice
ucenică {f}apprentice [female]
a ucideto kill
ucigaș {m}murderer
ucigașă {f}murderer [female]
ucigașă {f}murderess
geogr.
Ucraina {f}
Ukraine <.ua>
ucraineanUkrainian
etno.
ucrainean {m}
Ukrainian
ling.
ucraineană {f}
Ukrainian
etno.
ucraineană {f}
Ukrainian [female]
etno.
ucraineancă {f}
Ukrainian [female]
etno.
ucraineni {pl}
Ukrainians
udwet
ud leoarcăsoaked
a uda cu lacrimito wet with tears
a uda patulto wet one's bed
geogr.
Uganda {f}
Uganda
a uguito coo
uguit {n}coo
a uimito dazzle
a uimito stun
uimire {f}astonishment
uimitamazed
uimitastonished
uimitawed
uimitsurprised
uimitorastounding
a uitato forget
uitare {f}oblivion
uitucforgetful
uitucoblivious
ulei {n}oil
gastr.
ulei {n} de floarea-soarelui
sunflower oil
gastr.
ulei {n} de măsline
olive oil
ulei {n} de rapițărapeseed oil
tech.
ulei {n} uzat
waste oil
orn.T
uliu {m}
hawk
botT
ulm {m}
elm [genus Ulmus]
botT
ulm {m} roșu [Ulmus rubra]
slippery elm
ultimlast
uluitawed
umanism {n}humanism
anat.
umăr {n}
shoulder
bot
umbelă {f}
umbel
umbră {f}shadow
umbrelă {f}umbrella
geogr.
Umbria {f}
Umbria
umedmoist
umedwet
umeraș {n} [pentru haine]clothes hanger
umeraș {n} [pentru haine]coat hanger
umeraș {n} [pentru haine]hanger [clothes hanger]
umezeală {f}damp
a umflato inflate
a umflato puff up
umflatswollen
idiom
umflat în pene [mândru] [fig.]
as proud as a peacock
umilhumble
a umilito humble
a umilito humiliate
umilire {f}humiliation
umor {n}humor [Am.]
umor {n}humour [Br.]
a umpleto fill up
a umpleto stuff
umplutstuffed
umplutură {f} [de ex. la o friptură]stuffing
una
Un moment, vă rog!One moment, please!
un pahar de apăa glass of water
un pica little
un pica little bit
un sfert înainte dea quarter to
filmteatruF
Un tramvai numit dorință
A Streetcar Named Desire [Tennessee Williams, film: Elia Kazan]
F
Un veac de singurătate [Gabriel García Márquez]
One Hundred Years of Solitude [Gabriel García Márquez]
unanimitate {f}unanimity
unchi {m}uncle
undă {f}wave
fiz.
undă {f} gravitațională
gravitational wave
fiz.
undă {f} lungă
long wave <LW>
fiz.
undă {f} medie
medium wave <MW>
fiz.
undă {f} scurtă
short wave <SW>
undewhere [interrogative]
Unde ești?Where are you ?
Unde locuiești?Where do you live?
Unde sunt?Where am I?
Unde te doare?Where's the pain?
Unde vă doare?Where's the pain?
undevasomewhere
unelte
unealtă {f}
tool
uneoriat times
uneorioccasionally
uneoriseldom
uneorisometimes
geogr.
Ungaria {f}
Hungary <.hu>
a ungeto grease
ungere {f} [gresare]lubrication
unghi {n}angle
optică
unghi {n} de refracție
angle of refraction
Page 1 of 2 for the letter U in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022