Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'canonic' from Romanian to English
ADJ   canonic | canonică | canonic | canonici / canonice
NOUN   canonic | canonicul | canonici | canonicii
canonic {adj}canonic
canonic {adj}canonical
2 translations
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'canonic' from Romanian to English

canonic {adj}
canonic

canonical
Advertisement
Usage Examples Romanian
 • Din 1994 până în 1996 a absolvit un curs de licență în drept canonic la Institutul de Canonistică de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster și a încheiat cu o teză de licență sub conducerea lui Klaus Lüdicke.
 • În 22 aprilie 1694 a devenit și canonic la Esztergom.
 • Dacă se inversează un astfel de poliedru canonic față de sfera sa mediană, poliedrul dual va avea aceleași puncte de tangență ale muchiilor, prin urmare trebuie să fie și el canonic.
 • Subgrupul stabilizator al steagului canonic este grupul de matrici triunghiulare superioare inversabile.
 • Acestea sunt considerate canonic echivalente de standardul Unicode.

 • În prezența spinului sau a altui moment cinetic intrinsec, tensorul canonic Noether energie-impuls nu este simetric.
 • Două sisteme proeminente, dreptul canonic și sharia, difera de alte drepturi religioase prin faptul că dreptul canonic este codificarea dreptului Catolic, Anglican și Ortodox ca în dreptul civil, în timp ce sharia derivă multe legi din precedent juristic și raționament prin analogie (ca în tradiția dreptului comun).
 • La Roma s-a făcut remarcat prin opera sa juridică legată de dreptul canonic.
 • În vreme ce Europa nu dispunea de un sistem juridic bine stabilit și nici de o legislație echilibrată,normele de drept canonic musulman erau destul de bine conturate.
 • Între anii 1977 și 1980 a studiat la Roma, ca bursier al Institutului Pontifical Ungar, dreptul canonic în cadrul Universității Pontificale din Lateran, la absolvirea căruia obține titlul de doctor în științele dreptului canonic.

 • A fost capelanul papei Urban al IV-lea, apoi canonic la Paris.
 • Chiriarhul este conducătorul suprem al mănăstirilor, schiturilor și metocurilor care aparțin canonic de jurisdicția sa.
 • În Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) a îndeplinit și demnitatea de canonic.
 • Desprinsă din Facultatea de Științe Ecleziastice Orientale, Facultatea de Drept canonic a fost creată în anul 1971, în parte pentru revizuirea dreptului canonic oriental dar și pentru pregătirea respectivului Cod.
 • La data de 9 iunie 1835 Vasile Erdeli a primit funcția de canonic al Capitlului Catedralei din Oradea, iar apoi a devenit și rector al Seminarului greco-catolic din Oradea (1836–1848).În continuare a urcat treapta de canonic custode, precum și pe cea de asesor al tablelor judiciare din comitatele Cenad și Ciongrad.

 • A fost profesor de drept canonic. Din porunca papei Grigore al IX-lea, în 1230 a realizat un corp de decretale.
 • Codul canonic în Biserica Catolică este un sistem juridic complet dezvoltat, având toate componentele sale (judecători, procuratori, avocați); cel mai mare grad academic al Codul Canonic este "Juris Canonici Doctor ("Doctor în Drept Canonic).
Advertisement
© dict.cc Romanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!