Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'abiotisk' von Schwedisch nach Deutsch
ADJ   abiotisk | abiotiskt | abiotiska
biol.
abiotisk {adj}
abiotisch
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'abiotisk' von Schwedisch nach Deutsch

abiotisk {adj}
abiotischbiol.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
  • Abiotisk/abiogenisk olja är ett begrepp som används för att beskriva ett antal hypoteser som menar att råolja, naturgas och andra kolväten kan skapas på inorganisk väg istället för den vanliga vägen genom omvandling av döda organismer.
  • Hypotesen om abiotisk petroleum var dock inte ny, utan har en lång tradition i Ryssland, där den formulerades redan på sovjettiden, tidigare än Thomas Gold publicerade sina teorier.
  • Han formulerade en hypotes gällande abiotisk petroleum som innebär att olja och naturgas kontinuerligt bildas i jordens inre via geologiska processer och inte genom omvanling av organiskt material från jordens yta.
  • Forskningsområdet är cirkulära och hållbara material, biokompositer, långtidsegenskaper och nedbrytning av polymera material såväl biologisk som abiotisk inklusive effekter av bakterier och svamp på polymera ytor, emissioner av nedbrytningsprodukter från plast och biokompositer, polymeranalys, återvinning av polymera material samt miljörelaterade frågor rörande polymerer och polymera kompositer.
  • Abiotiska faktorer är icke-levande faktorer som har inverkan på ett ekosystem.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!