Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'fettsyra' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en fettsyra | fettsyran | fettsyror | fettsyrorna
kemi
fettsyra {u}
Fettsäure {f}
kemi
fleromättad fettsyra {u}
mehrfach ungesättigte Fettsäure {f}
kemi
mättad fettsyra {u}
gesättigte Fettsäure {f}
kemi
omättad fettsyra {u}
ungesättigte Fettsäure {f}
biokemimat.med.
omega-3-fettsyra {u}
Omega-3-Fettsäure {f}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Oljesyra, eller oleinsyra, är en enkelomättad fettsyra, en så kallad omega-9-fettsyra, som finns i olika växter och djur.
 • En omega-9-fettsyra (ω-9-fettsyra) är ett omättat fett med sin första dubbelbindning på den nionde kolatomen räknat från omegakolet, alltså den sista kolatomen på fettsyran.
 • Ceramid , N-acylsfingosin, är en familj av lipidmolekyler. Ceramider återfinns i höga koncentrationer i cellmembranet hos celler. En ceramid består av sfingosin och en fettsyra.
 • För människan är linolsyra (en omega-6-fettsyra) och linolensyra (en omega-3-fettsyra) essentiella och måste alltså tillföras via födan.
 • Omega-3-fettsyra är en fleromättad fettsyra som finns lagrat i den feta fisken.
 • Stearinsyra eller oktadekansyra (CH3(CH2)16COOH eller C17H35COOH) är en mättad fettsyra med 18 kolatomer.
 • Linolsyra är en fettsyra. Den är för människor den ena av två essentiella fettsyror (den andra är alfa-linolensyra).
 • Alfa-linolensyra (ALA) är en fettsyra. Ofta benämnd linolensyra.
 • Valeriansyra eller pentansyra är en karboxylsyra med formeln C4H9COOH och är en fettsyra. Valeriansyrans salter och estrar kallas valerater eller pentanoater.
 • Ett exempel på en omega-6-fettsyra är linolsyra, som är en essentiell fettsyra, det vill säga en fettsyra som kroppen är beroende av, men inte kan syntetisera själv utan får i sig genom matintag.
 • Eikosapentaensyra (EPA) är en fettsyra som tillhör familjen omega-3.
 • Dokosahexaensyra, ibland förkortat DHA, är en fettsyra inom familjen omega-3-fettsyra.
 • Dess stereoisomer, cis-vaccensyra, är en omega-7-fettsyra, finns i havtornolja, och har lUPAC-namn (Z)-11-oktadecensyra med lipiden 18:1cis-11.
 • Myristinsyra, C13 H27COOH, är en mättad fettsyra, som förekommer rikligt i muskotnöt ("Myristica fragrans", därav namnet).
 • Laurinsyra, CH3(CH2)10COOH, är en i vatten olöslig fettsyra.
 • Valnötsolja är en väsentlig källa av omega-6-fettsyra och även en bra källa av omega-3-fettsyror.
 • Polysorbater är en grupp av syntetiska ytaktiva ämnen med polyoxyetylen-(20)-sorbitan som polär grupp kopplad till en fettsyra.
 • Kaprinsyra eller dekansyra är en mättad fettsyra, som i förening med glycerol förekommer i olika fettämnen, till exempel i smör och kokosfett.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!