Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'fettvävnad' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en fettvävnad | fettvävnaden | fettvävnader | fettvävnaderna
anat.biol.
fettvävnad {u}
Fettgewebe {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'fettvävnad' von Schwedisch nach Deutsch

fettvävnad {u}
Fettgewebe {n}anat.biol.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Utbuktningen ("bråcksäcken") innehåller en del av tunntarmen och fettvävnad.
 • Brunt fett är en typ av fettvävnad vars främsta funktion i kroppen är att producera värme.
 • Lipoproteinlipas, "LPL", är ett enzym och membranprotein som framförallt finns i fettvävnad och skelettmuskulatur.
 • Den består huvudsakligen av sammanhängande och fettvävnad.
 • Fett är vårt mest energirika näringsämne. Det fett som kroppen inte omedelbart kan tillgodogöra sig, lagras som fettvävnad och används som reservnäring.
 • "Visceralt fett" eller "bukfett" kallas den fettvävnad som omger de inre organen. Överskott av visceralt fett kallas bukfetma och kan vara farligt.
 • Kroppsfett är ett samlingsnamn för olika typer av fettvävnad.
 • Kött är ett födoämne bestående av ätlig muskel- och fettvävnad hos djur.
 • Leptin är ett hormon som insöndras till blodet från fettvävnad, där det bildas.
 • Ett exempel på en sådan vävnad är fettvävnad.
 • Brosk är, vid sidan av ben, fettvävnad och olika typer av fibrös bindväv, en form av stödjevävnad eller bindväv.
 • Bukväggen består bland annat av hud, underhud, fascia, muskler, fettvävnad och bukhinnan.
 • "M. ulcerans" orsakar sjukdomen burulisår vilken är en nekrotiserande hudsjukdom lokaliserad i subkutan fettvävnad.
 • Säcken är fylld med en bit tarm eller fettvävnad.
 • Den gula benmärgen består mest av fettvävnad. I huvudet, bålen och de övre delarna av överarmsbenen och lårbenen består den röda benmärgen dock livet ut.
 • Späck är en typ av fettvävnad som framförallt bildas hos valrossar, valar, sälar och sjökor samt svin.
 • Den består av bindväv och fettvävnad och finns till exempel hos insektsätare, gnagare och rovdjur, men även hos kameler och elefanter.
 • Ofta rör det sig om att ta vävnadsprover från misstänkta tumörer för att fastställa en cancerdiagnos, från njuren vid nefrotiskt eller nefritiskt syndrom eller från fettvävnad vid misstanke om amyloidos.
 • GLUT5 uttrycks också i skelettmuskulaturen, testiklar, njure, fettvävnad (adipocyter) och hjärnan.
 • Utsöndring av adiponektin stimuleras av att dopamin binder till D1 i fettvävnad och fettceller.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!