Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'naturväsen' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   ett naturväsen | naturväsendet | naturväsen | naturväsendena
mytol.
naturväsen {n} [andeväsen]
Naturgeist {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'naturväsen' von Schwedisch nach Deutsch

naturväsen {n} [andeväsen]
Naturgeist {m}mytol.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Troll är ett slags naturväsen i den nordiska folktron. Uppfattningen om trollens utseende och levnadssätt har varierat mycket över olika delar av Norden.
 • Sjöjungfru eller "havsfru" är i folktron en rådare eller ett rå, ett kvinnligt naturväsen som tros råda över vattnets krafter.
 • Tron på dessa "lägre naturväsen" verkar ha varit den del av den gamla tron som var fastare rotad än de gamla gudarna eftersom gudarna ganska snabbt gav vika för kristendomen, medan skrock och vidskepelse av ovan nämnt slag kvarlevt in i vår tid.
 • Orenda är i mytologin hos de nordamerikanska Irokesindianerna ett allestädes närvarande naturväsen som står för allt gott.
 • Panflöjten är Papagenos eget instrument, som med sina fem locktoner och sin exotiska klang ger uttryck för dennes naturväsen.
 • De är naturväsen som bryr sig om skogen och allt som lever i den, samtidigt som de lever av den.
 • Nymfer var ett kvinnligt naturväsen i grekisk mytologi.
 • För att fira att han nyss har förlovat sig bjuder han sina vänner och kolleger på picknick, men blir utsatt för upptåg från naturväsen.
 • Den handlar om en fiskare som övernattar på ön Jungfrun, där en grupp naturväsen driver med honom och låtsas vilja göra honom till sin kronprins.
 • Hennes fall är anmärkningsvärt eftersom det exemplifierar och innefattar tron på sexuellt umgänge mellan människa och naturväsen.
 • Genom att Bauer tecknar sina troll, så att deras former liknar naturens, understryker han trollet som naturväsen.
 • Det förekom under 1600- och 1700-talen i Sverige att människor ställdes inför rätta efter att ha berättat om sex med naturväsen.
 • Han är det enda fullständigt bekräftade fallet i Sverige där en person avrättades för att ha haft sex med ett naturväsen.
 • Seden utövas bland annat genom blotande till gudar och naturväsen.
 • väsen (naturväsen) som står i förbindelse med en viss plats i naturen.
 • Dryaderna är kvinnliga naturväsen som vistas i skogar och skogsdungar och värnar om hela skogen och allt inuti. Hamadryaderna begränsar sig till de enskilda träden.
 • Yuki-Onna (”Snökvinnan”) är i japansk mytologi ett naturväsen som lockar män med sin skönhet men leder dem in i döden. Det sägs att hennes andedräkt gör allt till is.
 • Älvan är i folktron ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!