Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'naturvård' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   (en) naturvård | naturvården | - | -
miljö
naturvård {u}
Naturschutz {m}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'naturvård' von Schwedisch nach Deutsch

naturvård {u}
Naturschutz {m}miljö
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Wachtmeister var ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och blev filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 1974. Han skrev tidnings- och tidskriftsuppsatser, särskilt i naturvård.
 • Djursdalaområdet är ett område av riksintresse för naturvård med betesmarken, backsipporna på Lindstorpskulle och de kuperade markerna med sina dödisgropar, en formation sedan istiden.
 • NS: naturvård där skötsel krävs för att bevara och utveckla naturvärden.
 • Dess teman innehåller bland annat fred och nedrustning, internationell solidaritet, etniska minoriteter och flyktingar, kulturminnesvård och arkeologi, barn och funktionshindrade, miljö- och naturvård.
 • Fjärås bräcka är tillsammans med Lygnern klassad som område av riksintresse för naturvård och avsattes 1976 som naturreservatet "Fjärås Bräcka".
 • Hela Lögdeälven, inklusive biflödena, ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Huvudfåran är även förklarad som riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv.
 • Rockefeller hade ett stort intresse för naturvård och finansierade utbyggnader av nationalparker i Wyoming, Kalifornien, Amerikanska Jungfruöarna, Vermont, Maine samt Hawaii.
 • Floravård och naturvård har senaste årtiondena kommit att spela en allt större roll i SBF:s verksamhet.
 • Den 25 augusti skrev 30 organisationer inom miljö, naturvård, hälsa och familjejordbruk till president Obama.
 • Gräslund utkom med ett antal böcker på temat skärgårdsliv och var även engagerad i frågor som naturvård, fiskevård och byggnadsvård.
 • Våtmarkerna har klassats som ett av världens mest skyddsvärda våtmarksobjekt och är därmed också klassat som riksintresse för naturvård i ett mer nationellt perspektiv.
 • Den andra delen (kapitel 7 och 8) innehåller regler för naturvård, till exempel regler för strandskydd och olika former av naturreservat.
 • Naturvård, ofta förknippad med det äldre begreppet naturskydd, innebär att man skyddar och vårdar olika typer av natur och arter.
 • I jobbet ingick bland annat att utveckla olika redskap för naturvård i skogsbruket, skogscertifiering och miljökommunikation längs hela kedjan från skogsägare till kunder som köper pappersmassa och sågade trävaror.
 • Ändamålet har varit att bedriva ett uthålligt skogsbruk. På senare år har donationerna anpassats till naturvård, kulturminnesvård och strövområden.
 • Sjösaviken är ett Natura 2000-område och av riksintresse för naturvård.
 • Den ökade kommersialiseringen av naturen har både positiva och negativa effekter, som ökad kunskap om naturvård, men även konflikter mellan turistföretag och naturvårdsintressen.
 • Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.
 • Omgivningarna runt nedre delen av Granån från Kymsälvens tillflöde till utloppet i Rottnan är klassat som riksintresse för naturvård och tillhör Gräsmarksdeltat.
 • Landskapsvård är en form av naturvård som syftar till att bevara och utveckla landskapets estetiska värden.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!