Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'KVA' von Schwedisch nach Deutsch
vetens.
Kungliga Vetenskapsakademien {u} [best. f.] <KVA>
Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften <KVA>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 • Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften <KVA> = Kungliga Vetenskapsakademien {u} [best. f.] <KVA>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • På 1840-talet utvecklades detta genom Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) försorg och observationerna anpassades till en europeisk standard (Quetelet 1843), men efter bara några år slocknade intresset.
 • Han var "custos machinarum" vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) 1843-1846, vilket innebar att handha akademiens fysiska instrumentsamling.
 • Han blev ledamot av Kungliga vetenskapsakademien (KVA) 1739, samma år som den bildades, och arbetade som KVA:s sekreterare mellan åren 1741 och 1744 och periodvis åren 1757 till 1760.
 • Svenska nationalkommittén för fysik, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) samarbetade kring detta, med Rolf Sievert som drivande kraft, och resultatet blev MFI.
 • Nussbaums konst är ledmotiv i Bjørn Sortlands norska ungdomsroman "Kva tåler så lite at det knuser om du seier namnet på det?" (2007).

 • I den rollen medverkade hon till utvecklingen av det nya prov som infördes hösten 2011 med de nya delproven XYZ (problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser) och MEK (meningskomplettering), som sammantaget medförde att provet innehåller lika många verbala och kvantitativa uppgifter – 80 av vardera.
 • Agora for Biosystems är ett oberoende forskningscenter grundat 1997 och som fram till 2012 administrerades av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), men som numera administreras av Sigtunastiftelsen.
 • Capital valuation adjustment, förkortat KVA, utgör en del av priset på ett finansiellt derivat och återspeglar kostnaden för det kapital som säljaren måste sätta åt sidan under instrumentets löptid.
 • Holmberg är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).
 • Han valdes in som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) nummer 81 och var dess preses (ordförande) andra kvartalet år 1750 och andra kvartalet 1762 .

 • Stefan Jansson valdes 2014 in i Kungliga vetenskapsakademien (KVA), och 2017 i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 • Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (KVA) tilldelades den 17 oktober 1747 ett uteslutande privilegium på att utgiva almanackor i Sverige.
 • Personer ur Arreskowsläkten har sedan 1700-talet tilldelats utmärkelser, däribland Vasaorden (RVO), Nordstierneorden (RNO) och andra kungliga hedersbetygelser, och sedan 1800-talet varit ledamöter i flera kungliga akademier, däribland Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).
 • Hassler är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt styrelseledamot i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).
 • I samband med detta bytte föreningen namn till NTA Skolutveckling ekonomisk förening. KVA och IVA fortsätter sitt engagemang genom att ingå i föreningens styrelse och genom att ansvara för ett vetenskapligt råd.

 • För att undvika liknande fadäser i framtiden fick KVA detta almanacksprivilegium.
 • Han är medlem i LFS och KVA.
 • Wittlöv är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1988 och ledamot av Vetenskapsakademien(KVA) sedan 2001.
 • Kullander invaldes 1990 som ledamot av Kungliga vetenskapsakademin, där han 2005 tog initiativ till att bilda KVA:s energiutskott och blev dess ordförande.
 • Elverket drevs av en 6-cylindrig bensinmotor på 45 hk tillverkad av Penta, generatorns uteffekt var på 25 kVA.

  Werbung
  © dict.cc Swedish-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!