Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Kapsel' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en kapsel | kapseln | kapslar | kapslarna
bot.farmacirymdf.
kapsel {u}
Kapsel {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Kapsel' von Schwedisch nach Deutsch

kapsel {u}
Kapsel {f}bot.farmacirymdf.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Frukten är en kapsel med fröna inbäddade i bomullslika här.
 • "Per capsulam" är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel".
 • Frukten är en kapsel med långa hår från spetsen.
 • Fruktmognadstid juli — november. Frukten är en kapsel som innehåller två frön.
 • Frukten är en äggrund kapsel.

 • AH-6 -attackversionen kan bära en kapsel på vardera sidan om flygkroppen och denna kapsel kan innehålla olika typer av kulsprutor, robotar eller raketer.
 • 50 år senare hittar Eggman Shadow i sin kapsel och väcker honom.
 • Den vistelse en rymdfarare gör utanför sin kapsel på månens yta kallas för månpromenad. Den engelska förkortning "LEVA" står för Lunar Extra Vehicular Activity – månaktivitet utom kapsel.
 • Den "Dragon" kapsel som användes till flygningen var samma kapsel som gjorde SpaceX CRS-4 flygningen i september 2014.
 • Frukten är en kapsel med pappersliknande vingar.

 • Frukten är en kapsel innehållande 9 frön.
 • En mogen kapsel öppnar sig i toppen med 4 flikar.
 • Fruktämnet har två fröanlag, som vid mognad utvecklas till en tvårummig kapsel med ett frö i varje rum.
 • Olika kapslar med motmedel fanns framtagna, kapsel B (KB) släpper remsor för att avleda radarsändare och facklor som skall avleda värmesökande robotar, kapsel A, KA (senare U22) kan störa fientlig radar på elektronisk väg.
 • Kapsel är ett yttre lager bestående av polysackarider som finns hos mikrobakterier i form av ett cellhölje.

 • Arten förekommer i havet kring Japan. Äggen skyddas av en styv kapsel.
 • Satelliten bestod av en fyra meter hög konformad kapsel med en största diameter på två meter.
 • Brucella saknar kapsel och är kan inte överleva utanför värddjurets celler.
 • Fruktämne översittande. Frukten är en trerummig kapsel. Frön [...] per rum, svarta, kantiga.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!