Werbung
 Übersetzung für 'Macchia' von Schwedisch nach Deutsch
bot.
macchia {u}
Macchie {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Macchia' von Schwedisch nach Deutsch

macchia {u}
Macchie {f}bot.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
  • Tidigare täcktes stora delar av ön av skog, men som en följd av avverkning har nu det mesta av skogen omvandlats till macchia.
  • I den andra skogsformen hittas stenek vid kanten eller i grupper intill aleppotall och andra växter som är typiska för biomen macchia och garrigue.
  • Området kännetecknas av vinterregn och sommartorka och en vegetation som liknar medelhavsområdets macchia.
  • På ön växer mestadels pinjeträd och på ställen överväxt av macchia.
  • Habitatet utgörs globalt framför av varma biotoper, som halvöknar och stäpper, gärna med soluppvärmda branter, men även buskageterräng som macchia, torra betesmarker och trädgårdar på landsbygden.

  • Habitatet utgörs av varma gräsmarker och macchia.
  • "Acomys nesiotes" lever på kalkklippor med macchia samt i mindre skogar upp till en höjd av 1 220 m. Den är en skicklig klättrare som söker skydd i klippspringor.
  • Denna typ av vegetation förekommer i områden med medelhavsklimat och motsvaras exempelvis i trakterna kring Medelhavet av macchia.
  • Den uppehåller sig på ängar, lövskog och macchia, där den fångar skalbaggar, nattfjärilar och andra insekter.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!