Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Mn' von Schwedisch nach Deutsch
kemi
mangan {n} <Mn>
Mangan {n} <Mn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Mn' von Schwedisch nach Deutsch

mangan {n} <Mn>
Mangan {n} <Mn>kemi
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Att "m" och "n" inte båda kan vara jämna konstaterades i förbifarten ovan och att båda inte kan vara udda framgår av att i så fall är både "m"2 och "n"2 udda och deras summa ("z") och skillnad ("x") därför jämna, och då "y" = 2"mn" självklart är jämnt ingår faktorn 2 i såväl "x" som "y" och "z" och trippeln är då inte primitiv.
 • φ är en multiplikativ funktion då "m" och "n" är relativt prima dvs φ("mn") = φ("m") φ("n").
 • De fokuserade på hieroglyfen "mn" som finns i närheten av flera kungars namn.
 • På en elfenbensplakett från Ahas grav i Abydos finns hieroglyfen "mn" mittemot Ahas serekh tillsammans med en tidig version av nebtinamnet.
 • En manganatom (Mn) har atomnumret 25. Det finns alltså 25 elektroner i höljet.

 • Troy Davenport, född 1 maj 1985 i Inver Grove Heights, MN är en amerikansk före detta ishockeymålvakt.
 • Koncernens omsättning var 10 mn euro år 2015. Lingsoft verkar internationellt och ser norra Europa, särskilt Norden och Baltikum, som sin hemmamarknad.
 • Tantalit är sedan namnändring 2002 och 2007 inget självständigt mineral utan en samlingsbeteckning för en fast lösning av oxidmineral inom ändleden tantalit-(Fe), tantalit-(Mg) och tantalit-(Mn).
 • Columbit är sedan namnändring 1967 och 2007 inget självständigt mineral utan samlingsbeteckning för en fast lösning inom ändleden columbit-(Fe), columbit-(Mg) och columbit-(Mn).
 • I svensk text bör den engelska enheten rpm undvikas. På tyska används förkortningen U/min eller u/min (Umdrehungen pro Minute). Den franska förkortningen är tr/mn (tours par minute).

 • Enligt storförenade (GUT) och vänster-höger modeller är den högerhänta neutrinon extremt tung, med en massa "mN" ≈ 105 — 1012 GeV, medan den vänsterhänta neutrinomassan "mν" är i storleksordningen 1 eV (övre gränsen har satts till 140 - 380 meV av EXO-200 "om" neutrinon är en Majorana-partikel) - och ju större massan är hos den högerhänta neutrinon, desto mindre är massan hos normala vänsterhänta neutrinor - därav namnet gungbrädeseffekt.
 • Eftersom "a" = 2 och "mn" = "a", bör endera "m" eller "n" vara 1 och den andra 2.
 • Nästa upplaga av boken (1991) föreskrev förkortningen "mnkr" för "miljoner kronor".
 • YInMn-blått, även kallat Yin Min-blått, är ett syntetiskt, oorganiskt pigment med utmärkt ljusäkthet.
 • Magnetiten är starkt magnetisk till skillnad från blodstenen, som fått sitt namn av att den vid repning med t.ex.

  Werbung
  © dict.cc Swedish-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!