Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Monsignore' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en monsignore | monsignoren | monsignorer | monsignorerna
relig.
monsignore {u}
Monsignore {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Monsignore' von Schwedisch nach Deutsch

monsignore {u}
Monsignore {m}relig.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Fram till 1969 var den med mantelletta täckta rochetten i förening med avsaknad av pektoralkors det gängse kännetecknet för en monsignore iförd kordräkt.
 • Inom kort förärades han med titeln monsignore. 1976 inledde Levada sitt arbete vid Troskongregationen vid den romerska kurian och tjänade under tre påvar, Paulus VI, Johannes Paulus I och Johannes Paulus II.
 • Monsignore (italienska: "Min herre"), förkortning "msgr" eller "mons."
 • År 1988 utsåg påve Johannes Paulus II Pujats till monsignore.
 • År 1977 utsåg påve Paulus VI Grocholewski till monsignore.

 • År 1976 utsåg påve Paulus VI Jaworski till monsignore.
 • 2012 tog Vatikanen ifrån honom hederstiteln monsignore, som han fått medan han arbetade för Caritas.
 • Degen var utöver det mångårig ledamot i stiftets prästråd och stiftsråd, förutom sitt stora engagemang för ungdomsarbete, kallelser och familjer. Hedersutnämnd till monsignore.
 • I snäv bemärkelse är en "prelat" en viss sorts "monsignore" - en honorartitel inom den romerska kyrkan.
 • Berndt "David" Assarsson, född 14 januari 1892 i Lund, död 31 december 1955 i Helsingborg, var en svensk romersk-katolsk präst (monsignore), historisk författare och psalmförfattare.

 • Enligt egna uppgifter har AAK en biskop, en monsignore och fyra präster med sex församlingar.
 • Från 1912 var han påvlig husprelat med titeln "monsignore" och president i Högsta arbetsrådet.
 • Det upprättades åren 1658-63 av monsignore François Pallu och monsignore Pierre Lambert de la Motte, och var inspirerat av pater Alexandre de Rhodes S.J..
 • Försedd med extraordinära fullmakter som apostolisk visitator reste han till Kina för att bilägga ritstriden, som hade blossat upp igen efter att den apostoliske vikarien av Fujian monsignore Charles Maigrot M.E.P.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!