Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Pol' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en pol | polen | poler | polerna
pöl {u}Pfütze {f}
36
pöl {u}Lache {f} [Pfütze]
3
pöl {u}Lacke {f} [österr.]
2
astron.fys.geogr.
pol {u}
Pol {m}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Pol' von Schwedisch nach Deutsch

pöl {u}
Pfütze {f}

Lache {f} [Pfütze]

Lacke {f} [österr.]
Werbung
pol {u}
Pol {m}astron.fys.geogr.
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Vilken pol var nordpol och vilken var sydpol kunde bestämmas genom att lägga stenen i en träskål och den i en behållare med vatten.
 • Swarting avlade socionomexamen vid Lunds universitet 1951, pol.mag. 1953 och jur.kand. 1955.
 • Heidi Avellan är pol. mag från Helsingfors universitet.
 • Siemomysł (Ziemomysł), född troligen i slutet av 800- eller början av 900-talet, död mellan åren 950-960, var polanernas (pol.
 • Sedan ansluts metallföremålet till en strömkälla, med lämplig pol (d.v.s. ...

 • Utan att tveka svarade han Silvertärna, med motiveringen att det var den fågeln, som tack vare sin årliga migrering från pol till pol, upplever flest av dygnets ljusa timmar än någon annan varelse på jorden.
 • Från 1935 fanns en tid en möjlighet att ta pol.mag.-examen, där bland annat statskunskap kunde ingå.
 • Magnetiska nordpolen (egentligen nordpolens magnetiska pol, som är en sydpol) är den punkt på jordytan på norra halvklotet där inklinationen är 90°, så att den horisontella komposanten i jordens magnetfält är noll och en perfekt kompassnål därmed vill peka rakt nedåt.
 • I plan dynamik är en pol rotationscentrum, polaren är verkans kraftlinje och kägelsnittet masströghetsmatrisen.
 • Denna superkontinent sträckte sig från pol till pol likt ett enormt C, och därmed med lika långa delar söder och norr om ekvatorn.

 • Pangaea lär ha sträckt sig från pol till pol som ett enormt C, och därmed med lika långa delar söder och norr om ekvatorn.
 • Varje lager hade, enligt Halley, sin egen magnetiska pol, men vårt yttre lagers magnetiska pol påverkades av de inre lagrens poler, varav det blev avvikelser.
 • Lagens syfte är att visa att det inte kan existera några magnetiska monopoler, det vill säga att ett magnetiskt fält aldrig kan ha endast en pol.
 • Nils Holgersson har översatts till ett fyrtiotal språk och Från pol till pol och Svenskarna och deras hövdingar till danska, engelska, finska och tyska.
 • Mikrotubuli är polärt och dess negativa pol finns vid en organell kallad centrosom som alltid befinner sig centralt i cellen (utom vid mitos) medan de positiva ändarna finns i cellens utkanter.

 • LS-Pol ("Luftschutzpolizei") bildades när de tyska civilförsvaret omorganiserades 1942.
 • Inger Ashing är utbildad vid Lunds universitet och har en pol. mag. i statsvetenskap.
 • Khieu Ponnary, född 1920, död 2003, var en kambodjansk röda khmer-politiker.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!