Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Zn' von Schwedisch nach Deutsch
kemi
zink {u} <Zn>
Zink {n} <Zn>
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Zn' von Schwedisch nach Deutsch

zink {u} <Zn>
Zink {n} <Zn>kemi
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Med hjälp av reagenser kan man vid flotation av en Cu-Zn-sulfidmalm få kopparen att flottera i ett delsteg och zinken att flottera i ett annat delsteg med hjälp av olika reagenstillsatser.
 • Registreringsskyltar för de fåtaliga vägfordonen börjar på ZN och har svart bakgrund med gula tecken.
 • Aurikalcit är ett karbonatmineral som förekommer som sekundärt mineral i koppar- och zinkmalmer. Aurikalcit har den kemiska sammansättningen (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 (zinkkoppar-karbonat-hydroxid).
 • Pigment Blue 36:1 (77343:1)" är också ett spinellpigment och kan beskrivas som en variant av PB36 där en del kobolt är utbytt mot zink, så att dess formel kan skrivas (Zn,Co)(Al,Cr)2O4.
 • Mössen dör cirka tre veckor efter födseln om mitokondrie-SOD är inaktiverat, och drabbas av många sjukdomar, bland annat förkortad livslängd och levercancer när cytoplasma-varianten (Cu,Zn-SOD) är inaktiverad.

 • Porfyriner kan binda till sig tvåvärda joner i mitten av ringstrukturen, tex Fe, Zn, Cu, Ni och Co.
 • Megavirusets gensekvenser visar dock att viruset måste reagera på metallbindning, aktivt Cu,Zn-SOD och att resistans till oxidativ stress spelar en avgörande roll i evolutionen av stora DNA-virus.
 • 634 Ute eller 1907 ZN är en asteroid i huvudbältet, som upptäcktes 12 maj 1907 av den tyska astronomen August Kopff i Heidelberg. Den är uppkallad efter en vän till upptäckaren.
 • Gruppen består av de fem medlemmarna Yujeong, Soyeon, ZN, Haein och Solbin.
 • Beteckningen ETRS-TM"zn" (där "zn" är zonnumret) används allmänt i Europa för UTM-zoner med detta datum, fast då avses normal zonbredd på 6°.

 • De båda motroterande propellrarna drivs via växlad tyristorstyrd likströmsmotor och batteritypen Ag(I)-Zn med kapacitet på 4,2 kWh.
 • Mineralet som också går under namnet "zinkspinell" är en spinellvariant med den kemiska formeln "Zn(MnFe)O .
 • En oxidation sker till exempel när zinkmetall bildar zinkjon, Zn →t Zn2+ + 2e–.
 • När ammoniak leds genom en zinkkloridlösning bildas föreningen Zn(NH3)2Cl2 (zinkammoniumklorid). Det är ett salt där Zn(NH3)22+ är katjon och Cl– är anjon.
 • Zinkoxid kan också framställas genom kalcinering av zinkkarbonat (ZnCO3) och zinkhydroxid (Zn[...]2) vid ~800 °C.

  Werbung
  © dict.cc Swedish-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!