Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'abdomen' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   (ett) abdomen | abdomen | abdomen / abdomina | abdomina
anat.entom.zool.
abdomen {n}
Abdomen {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'abdomen' von Schwedisch nach Deutsch

abdomen {n}
Abdomen {n}anat.entom.zool.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Kroppen är indelad i 13 segment som bildar huvud, mellankropp (thorax eller pereon) och bakkropp (abdomen eller pleon).
 • Bakre delen av djuret (abdomen eller pleon) är lätt böjd. Här finns analöppningen och ett par inåtböjda klor.
 • Bakkroppen eller abdomen är den bakersta delen av insekter, spindlar och många kräftdjur.
 • Den har ett oparigt öga, huvud och telson (bakkroppsplatta), men inte thorax eller abdomen.
 • De nedersta två är fria och utmynnar i abdomen.

 • Dessa djur har jämförelsevis långa ben, en kägellik sugsnabel, en kort och ledad bål och rudimentär abdomen.
 • Bukultraljud, även abdominellt ultraljud eller transabdominellt ultraljud efter "abdomen" (mage), är en dynamisk ultraljudsbaserad undersökningsmetod som används inom radiologi och flera andra medicinska områden.
 • Flodkräftans kropp är uppdelad i tre delar, huvud ("cephalon"), mellankropp ("thorax") och bakkropp ("abdomen") med 5, 8 resp. 6 segment.
 • epigastrica superior från thorax till abdomen.
 • Den använder först kackerlackans hemolymf som föda för att sedan börja äta upp dess organ, till dess att alla organen är uppätna och den kan förpuppa sig i dess abdomen.

 • Under vingarna bär honan en tjock och avlång abdomen som sedan blir till en tunn bladliknande kropp.
 • Thorax har korta extremiteter, abdomen saknar sådana.
 • I abdomen har honan även sädesbehållare, som också mynnar i genitalrummet.
 • Hannens abdomen är längre och tjockare än honans backkropp.
 • Ett tydligt särdrag som skiljer familjen Pholcidae från lockespindlar är att lockespindlarnas huvud och abdomen är sammanvuxen.

 • Många leddjur har en kroppsdel som också har den latinska beteckningen "abdomen" placerad i kroppens bakre tagma; den följer thorax eller cephalothorax.
 • Han utgav bland annat "Leçons de clinique chirurgicale" (nio band, 1874–95) och "Diagnostic et traitement des tumeurs de l'abdomen et du bassin" (fyra band, 1880–99; band 4 tillsammans med Henri de Lambert).
 • På abdomens ventralsida finns 5 par mindre ben anpassade bl.a.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!