Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'ablation' von Schwedisch nach Deutsch
fackspr.
ablation {u}
Ablation {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'ablation' von Schwedisch nach Deutsch

ablation {u}
Ablation {f}fackspr.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
  • Denna hjärtklappning beror på en rundgång i höger förmak och den behandlas idag oftast med en ablation.
  • I Sverige granskades kateterburen ablation av myndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, år 2010.
  • Vid olika typer av hjärtklappning där läkemedel inte fungerar kan ablation användas som behandlingsmetod.
  • RF-ablation blivit ett alternativ. Med hjälp av en kateter införd via ljumsken bränns den felaktiga strukturen i hjärtmuskeln bort och symptomen försvinner därefter.
  • De uppstår genom ablation från ytan.

  • Den tidigaste metoden innebar att epitelet skrapades bort och därefter ändrades hornhinnans form, ablation, med hjälp av excimerlasern.
  • Vid uttalade återkommande attacker är RF-ablation en lämplig åtgärd.
  • VES brukar ej behöva behandlas men de kan i vissa fall ge svåra besvär och kan då behöva behandlas med mediciner eller ablation.
  • Detta görs genom att använda en typ av ultraviolett laser som tar bort en liten del av corneal stroma, den transparenta lite hårdare delen av hornhinnan, precis under hornhinne-epitelet (yttre cellagret) genom ablation, dvs att den avdunstar vävnaden.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!