Werbung
 Übersetzung für 'autism' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   (en) autism | autismen | - | -
med.psyk.
autism {u}
Autismus {m}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'autism' von Schwedisch nach Deutsch

autism {u}
Autismus {m}med.psyk.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • En av tio personer som diagnostiseras som savanter har diagnosen autism.
 • Det är vanligt att "autism nivå-1" kallas "högfungerande autism", och "autism nivå-3" kallas "lågfungerande autism".
 • Utbildningscenter Autism AB är ett helägt dotterbolag till förbundet. De bedriver utbildningsverksamhet kring autism, och autismliknande tillstånd.
 • Klassisk autism, "infantil autism, autistiskt syndrom," eller "Kanners syndrom" är en historisk diagnos inom genomgripande störning i utvecklingen.
 • Hon har en son vid namn Evan som 2005 diagnostiserades med autism.

 • ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) är ett verktyg som används för att diagnostisera och bedöma autism.
 • Exempel, Schizofreni är en differentialdiagnos till autism, men också en långvarig psykossjukdom som drabbar ett fåtal personer med och utan autism.
 • "Baron-Cohen"s arbete med ES-teori fick honom att undersöka om högre nivåer av prenatal testosteron förklarar den ökade andelen autism bland män.
 • En hypotes är att autism i någon mening är raka motsatsen till schizofreni, och att autism innebär ökade effekter via genetisk prägling av faderligt uttalade gener.
 • På ämnet autism har Grandin skrivit flera böcker om autism utifrån sina egna och personliga upplevelser samt forskning kring ämnet.

 • ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) är en strukturerad intervju som görs tillsammans med föräldrarna till individer som hänvisats till utvärdering av tänkbar autism eller autismspektrumstörning.
 • Klassificeringen av autism uppstod inte förrän 1943 när Leo Kanner, doktor på Johns Hopkins University, studerade en grupp med elva barn och introducerade benämningen ”tidigt infantil autism”.
 • "National Database for Autism Research" samlar data om autism.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!