Seite 1 von 61 für den Buchstaben G im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
gatt {n} [trång farled]
enge Fahrrinne {f}sjöf.
enges Fahrwasser {n}sjöf.
gatt {n} [trång sjöled]
Seegat {n}sjöf.
Seegatt {n}sjöf.
G som i Gustav
G wie Gustavidiom
G-punkt {u}
G-Punkt {m}anat.
att gå
gehen
att gå [förflytta sig till fots]
laufen [zu Fuß gehen]
att gå [om tid]
vergehen [Zeit]
att gå [t.ex. ström]
ausfallen [z. B. Strom]
att gå (för) rakt på sak
mit der Tür ins Haus fallen [ugs.] [Idiom]
att gå / komma till de eviga jaktmarkerna
in die ewigen Jagdgründe eingehenidiom
att gå / komma till de sälla jaktmarkerna
in die ewigen Jagdgründe eingehenidiom
att gå an
(moralisch) korrekt sein
angehen [möglich, zulässig, vertretbar sein]
angemessen sein [angebracht sein]
erlaubt sein
att gå arv
sich vererben
att gå åt
draufgehen [ugs.] [verbraucht werden]
verbraucht werden
att gå åt fanders [vard.]
in die Hose gehen [ugs.]idiom
schiefgehen [ugs.] [misslingen]idiom
völlig danebengehenidiom
att gå åt fanders [vard.] [idiom]
danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
floppen [ugs.] [misslingen]
in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
missglücken
misslingen
att gå åt helvete [vard.] [idiom]
in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
att gå åt pipan
in die Binsen gehen [ugs.] [schiefgehen]idiom
in die Hose gehen [ugs.]idiom
in die Hosen gehen [ugs.]idiom
völlig danebengehen [ugs.]idiom
att gå åt pipan [bildl.]
schiefgehen [ugs.] [misslingen]idiom
att gå åt pipan [idiom]
danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
floppen [ugs.] [misslingen]
missglücken
misslingen
att gå åt pipsvängen [vard.]
in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
in die Hose gehen [ugs.] [fig.]
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]
danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
floppen [ugs.] [misslingen]
missglücken
misslingen
schiefgehen [ugs.] [misslingen]
att gå åt skogen [bildl.]
danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]idiom
floppen [ugs.] [misslingen]idiom
in die Hose gehen [ugs.] [fig.]idiom
missglückenidiom
misslingenidiom
schiefgehen [ugs.] [misslingen]idiom
att gå åt skogen [bildl.] [idiom]
in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
att gå åt som smör i solsken
weggehen wie warme Semmeln [ugs.]idiom
att gå att stänga
zugehen [ugs.] [geschlossen werden können]
att gå av
aussteigentraf.
att gå av [brytas]
zerbrechen [entzweigehen]
att gå av stapeln
vom Stapel laufensjöf.
att gå av stapeln [bildl.] [äga rum]
stattfindenidiom
att gå av stapeln [bildl.] [äga rum] [om fest]
steigen [ugs.] [Feierlichkeit]idiom
att gå av stapeln [bildl.] [börja]
anfangenidiom
beginnenidiom
att gå back [göra förlust]
Verlust machenekon.
att gå baklänges
rückwärts gehen
att gå bakom ryggen
etw. hinter jds. Rücken tunidiom
att gå bakvägen
hinten herumgehen
Gå bara på!
Nur drauflos!
att gå barfota
barfuß gehen
att gå bärsärkagång
berserkern
wie ein Berserker toben
wie ein Berserker wüten
att gå bet (på ngt.) [idiom] [misslyckas]
(an etw.Dat.) scheitern
att gå bet på ngt. [idiom]
sichDat. an etw.Dat. die Zähne ausbeißen [ugs.] [Idiom]
att gå bort [dö, avlida]
abberufen werden [geh.] [verhüllend] [sterben]
heimgehen [geh. verhüllend] [sterben]
sterben
verscheiden [geh.]
att gå bort [försvinna]
verschwinden
att gå bort [gående avlägsna sig]
ausgehen [weggehen]
fortgehen [sich entfernen, weggehen]
att gå bort [ge sig av]
weggehen [sich entfernen]
att gå bort från ngn./ngt.
von jdm./etw. weggehen
att gå bort till ngn./ngt.
zu jdm./etw. hingehen
att gå bra
glattgehen [ugs.]
gut gehen [problemlos ablaufen]
hinhauen [salopp.] [gut gehen]
klappen [ugs.] [gut gehen]
klargehen [ugs.]
att gå bra [t.ex. om tid]
passen [z. B. zeitlich]
att gå bra ihop
gut zusammenpassen
att gå brådstörtat till väga
überstürzen
att gå dit näsan pekar [idiom]
immer der Nase nach gehen [Idiom]
Gå du Axel efter Bertils / Håkans fiskar. [minnesramsa för durtonarter med kors-förtecken]
Geh du alter Esel, hol Fische. [Merkspruch für die Durtonarten mit Kreuz-Vorzeichen]mus.
att gå efter
hinterhergehen [+Dat.]
nachgehen
att gå efter [hämta]
holen
att gå efter ngt. [rätta sig efter ngt.]
sich nach etw.Dat. richten
att gå emellan
dazwischengehen [ugs.]
eingreifen
einschreiten
att gå emot ngn./ngt. [gå i ngns./ngts. riktning]
auf jdn./etw. zugehen
sjöf.
gatt {n} [trång farled]
enge Fahrrinne {f}
sjöf.
gatt {n} [trång farled]
enges Fahrwasser {n}
sjöf.
gatt {n} [trång sjöled]
Seegat {n}
sjöf.
gatt {n} [trång sjöled]
Seegatt {n}
idiom
G som i Gustav
G wie Gustav
anat.
G-punkt {u}
G-Punkt {m}
att gågehen
att gå [förflytta sig till fots]laufen [zu Fuß gehen]
att gå [om tid]vergehen [Zeit]
att gå [t.ex. ström]ausfallen [z. B. Strom]
att gå (för) rakt på sakmit der Tür ins Haus fallen [ugs.] [Idiom]
idiom
att gå / komma till de eviga jaktmarkerna
in die ewigen Jagdgründe eingehen
idiom
att gå / komma till de sälla jaktmarkerna
in die ewigen Jagdgründe eingehen
att gå an(moralisch) korrekt sein
att gå anangehen [möglich, zulässig, vertretbar sein]
att gå anangemessen sein [angebracht sein]
att gå anerlaubt sein
att gå arvsich vererben
att gå åtdraufgehen [ugs.] [verbraucht werden]
att gå åtverbraucht werden
idiom
att gå åt fanders [vard.]
in die Hose gehen [ugs.]
idiom
att gå åt fanders [vard.]
schiefgehen [ugs.] [misslingen]
idiom
att gå åt fanders [vard.]
völlig danebengehen
att gå åt fanders [vard.] [idiom]danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
att gå åt fanders [vard.] [idiom]floppen [ugs.] [misslingen]
att gå åt fanders [vard.] [idiom]in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
att gå åt fanders [vard.] [idiom]missglücken
att gå åt fanders [vard.] [idiom]misslingen
att gå åt helvete [vard.] [idiom]in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
idiom
att gå åt pipan
in die Binsen gehen [ugs.] [schiefgehen]
idiom
att gå åt pipan
in die Hose gehen [ugs.]
idiom
att gå åt pipan
in die Hosen gehen [ugs.]
idiom
att gå åt pipan
völlig danebengehen [ugs.]
idiom
att gå åt pipan [bildl.]
schiefgehen [ugs.] [misslingen]
att gå åt pipan [idiom]danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
att gå åt pipan [idiom]floppen [ugs.] [misslingen]
att gå åt pipan [idiom]missglücken
att gå åt pipan [idiom]misslingen
att gå åt pipsvängen [vard.]in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
att gå åt pipsvängen [vard.]in die Hose gehen [ugs.] [fig.]
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]floppen [ugs.] [misslingen]
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]missglücken
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]misslingen
att gå åt pipsvängen [vard.] [idiom]schiefgehen [ugs.] [misslingen]
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
danebengehen [ugs.] [schiefgehen, missglücken]
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
floppen [ugs.] [misslingen]
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
in die Hose gehen [ugs.] [fig.]
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
missglücken
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
misslingen
idiom
att gå åt skogen [bildl.]
schiefgehen [ugs.] [misslingen]
att gå åt skogen [bildl.] [idiom]in die Binsen gehen [ugs.] [Idiom] [schiefgehen]
idiom
att gå åt som smör i solsken
weggehen wie warme Semmeln [ugs.]
att gå att stängazugehen [ugs.] [geschlossen werden können]
traf.
att gå av
aussteigen
att gå av [brytas]zerbrechen [entzweigehen]
sjöf.
att gå av stapeln
vom Stapel laufen
idiom
att gå av stapeln [bildl.] [äga rum]
stattfinden
idiom
att gå av stapeln [bildl.] [äga rum] [om fest]
steigen [ugs.] [Feierlichkeit]
idiom
att gå av stapeln [bildl.] [börja]
anfangen
idiom
att gå av stapeln [bildl.] [börja]
beginnen
ekon.
att gå back [göra förlust]
Verlust machen
att gå baklängesrückwärts gehen
idiom
att gå bakom ryggen
etw. hinter jds. Rücken tun
att gå bakvägenhinten herumgehen
Gå bara på!Nur drauflos!
att gå barfotabarfuß gehen
att gå bärsärkagångberserkern
att gå bärsärkagångwie ein Berserker toben
att gå bärsärkagångwie ein Berserker wüten
att gå bet (på ngt.) [idiom] [misslyckas](an etw.Dat.) scheitern
att gå bet på ngt. [idiom]sichDat. an etw.Dat. die Zähne ausbeißen [ugs.] [Idiom]
att gå bort [dö, avlida]abberufen werden [geh.] [verhüllend] [sterben]
att gå bort [dö, avlida]heimgehen [geh. verhüllend] [sterben]
att gå bort [dö, avlida]sterben
att gå bort [dö, avlida]verscheiden [geh.]
att gå bort [försvinna]verschwinden
att gå bort [gående avlägsna sig]ausgehen [weggehen]
att gå bort [gående avlägsna sig]fortgehen [sich entfernen, weggehen]
att gå bort [ge sig av]weggehen [sich entfernen]
att gå bort från ngn./ngt.von jdm./etw. weggehen
att gå bort till ngn./ngt.zu jdm./etw. hingehen
att gå braglattgehen [ugs.]
att gå bragut gehen [problemlos ablaufen]
att gå brahinhauen [salopp.] [gut gehen]
att gå braklappen [ugs.] [gut gehen]
att gå braklargehen [ugs.]
att gå bra [t.ex. om tid]passen [z. B. zeitlich]
att gå bra ihopgut zusammenpassen
att gå brådstörtat till vägaüberstürzen
att gå dit näsan pekar [idiom]immer der Nase nach gehen [Idiom]
mus.
Gå du Axel efter Bertils / Håkans fiskar. [minnesramsa för durtonarter med kors-förtecken]
Geh du alter Esel, hol Fische. [Merkspruch für die Durtonarten mit Kreuz-Vorzeichen]
att gå efterhinterhergehen [+Dat.]
att gå efternachgehen
att gå efter [hämta]holen
att gå efter ngt. [rätta sig efter ngt.]sich nach etw.Dat. richten
att gå emellandazwischengehen [ugs.]
att gå emellaneingreifen
att gå emellaneinschreiten
att gå emot ngn./ngt. [gå i ngns./ngts. riktning]auf jdn./etw. zugehen
Seite 1 von 61 für den Buchstaben G im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023