Seite 1 von 18 für den Buchstaben J im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
J som i Johan
J wie Jakob [schweiz.]idiom
J wie Johann [österr.] [ugs.]idiom
J wie Juliusidiom
ja
ja
ja {n}
Ja {n}
Ja just det!
Ja genau!
ja och nej
ja und nein
jein [ugs.]
ja visst
na klar
Ja, det är det.
Ja, das ist es.
Ja, so ist es.
Ja, det blir bra.
Ja, das ist gut.
Ja, kapten! [idiom] [skämts.]
Zu Befehl! [Idiom] [hum.]
Ja, må han leva!
Hoch soll er leben!
Ja, må hon leva!
Hoch soll sie leben!
Ja, tack.
Ja, bitte.
jabb {u}
Jab {m}sport
jack {n} [vard.] [långsträckt fördjupning]
Kerbe {f}
jack {n} [vard.] [långt fördjupning]
Scharte {f} [Kerbe] [veraltet auch: Riss in der Haut]
jack {n} {u} [telefonjack]
Anschlussdose {f} [Telefon]
jacka {u}
Jacke {f}klädsel
jackficka {u}
Jackentasche {f}klädsel
jackfrukt {u} [Artocarpus heterophyllus]
Jackfruchtbaum {m}bot.T
jackfrukt {u} [själva frukten]
Jackfrucht {f}bot.mat.T
jackpot {u} [även bildl.]
Jackpot {m} [auch fig.]spel
jackpott {u} [även bildl.]
Jackpot {m} [auch fig.]spel
jacuzzi {u}
Jacuzzi® {m}
Whirlpool {m}
jadå
ja [verstärkend]
o ja [bes. österr.] [doch]
oh ja [bes. österr.] [doch]
jade {u}
Jade {m} {f}geol.mineral.
jädra
verdammt
jädrans [oböjl.]
verflixt [ugs.]
jädrans [vard.] [oböjl.]
verdammt [ugs.]
jag
ich
jag {n}
Ich {n}
Jag älskar dig över allt annat (på denna jord).
Ich liebe dich mehr als alles andere (auf dieser Welt).idiom
Jag älskar dig över allt.
Ich liebe dich über alles.idiom
Jag älskar dig.
Ich hab dich lieb. [ugs.]
Ich liebe dich.
Jag anar oråd.
Mir schwant nichts Gutes.
Jag ångrar ingenting.
Ich bedaure nichts.idiom
Ich bereue nichts.idiom
Jag ångrar mig inte.
Ich bedauere es nicht.
Ich bedaure es nicht.
Ich bereue es nicht.
Jag anser det som nödvändigt.
Ich halte es für notwendig.
jag är
ich bin
Jag är äckelmagad.
Mir wird schnell schlecht.
Jag är ännu inte beredd.
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är ännu inte färdig.
Ich bin noch nicht fertig.
Jag är ännu inte klar. [Jag är ännu inte färdig.]
Ich bin noch nicht fertig.
Jag är ännu inte klar. [Jag är ännu inte redo.]
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är ännu inte redo.
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är dålig. [Jag mår dåligt]
Mir geht es schlecht.
Jag är där för dig.
Ich bin für dich da.idiom
Jag är förstummad.
Mir fehlen die Worte.idiom
Jag är främmande här.
Ich bin fremd hier.
Jag är gift.
Ich bin verheiratet.
Jag är glad för din skull.
Ich freue mich für dich.
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Das tut mir furchtbar leid. [ugs.]idiom
Das tut mir schrecklich leid. [ugs.]idiom
Das tut mir sehr leid.idiom
Das tut mir unheimlich leid. [ugs.]idiom
Es tut mir furchtbar leid. [ugs.]idiom
Es tut mir schrecklich leid. [ugs.]idiom
Es tut mir sehr leid.idiom
Es tut mir unheimlich leid. [ugs.]idiom
Jag är inte beredd än.
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är inte färdig än.
Ich bin noch nicht fertig.
Jag är inte gift.
Ich bin nicht verheiratet.
Jag är inte klar än. [Jag är inte färdig än.]
Ich bin noch nicht fertig.
Jag är inte klar än. [Jag är inte redo än.]
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är inte orolig.
Ich mache mir keine Sorgen.
Jag är inte på humör ...
Ich bin nicht in der Stimmung ...
Jag är inte redo än.
Ich bin noch nicht bereit.
Jag är kall.
Mir ist kalt.
Jag är kissnödig. [vard.]
Ich muss mal. [ugs.]
jag är kvar [i telefonsamtal]
ich bin noch dran [Telefongespräch] [ugs.]telekom.
Jag är ledsen för ...
Es tut mir leid wegen [+Dat.] ... [ugs.]
Es tut mir leid wegen [+Gen.] ...
Jag är ledsen för din skull.
Das tut mir leid für dich.idiom
Jag är ledsen.
Das tut mir leid.idiom
Es tut mir leid.idiom
Jag är lite lullig. [vard.]
Ich habe einen Schwips. [ugs.]
Jag är lite trött.
Ich bin ein bisschen müde.
jag är mycket angelägen om att
mir liegt sehr daran, dass
Jag är på väg!
Ich bin schon unterwegs!
Jag är på! [vard.]
Ich bin dabei! [ugs.]
Ich bin mit dabei! [ugs.]
jag är rädd för att ...
ich fürchte, (dass) ...
Jag är rädd.
Mir ist angst (und bange).
jag är strax tillbaka
ich bin gleich zurück
Jag är väl medveten om det.
Ich bin mir dessen wohl bewusst.
Jag är varm.
Mir ist heiß.
Jag äter upp min hatt om .... [vard.] [idiom]
Ich fresse einen Besen, wenn ... [ugs.] [Idiom]
Jag återkommer. [Jag hör av mig.]
Ich melde mich.
Jag bara frågar.
Ich frage ja nur.
Jag behöver semester.
Ich bin ferienreif. [ugs.]
idiom
J som i Johan
J wie Jakob [schweiz.]
idiom
J som i Johan
J wie Johann [österr.] [ugs.]
idiom
J som i Johan
J wie Julius
jaja
ja {n}Ja {n}
Ja just det!Ja genau!
ja och nejja und nein
ja och nejjein [ugs.]
ja visstna klar
Ja, det är det.Ja, das ist es.
Ja, det är det.Ja, so ist es.
Ja, det blir bra.Ja, das ist gut.
Ja, kapten! [idiom] [skämts.]Zu Befehl! [Idiom] [hum.]
Ja, må han leva!Hoch soll er leben!
Ja, må hon leva!Hoch soll sie leben!
Ja, tack.Ja, bitte.
sport
jabb {u}
Jab {m}
jack {n} [vard.] [långsträckt fördjupning]Kerbe {f}
jack {n} [vard.] [långt fördjupning]Scharte {f} [Kerbe] [veraltet auch: Riss in der Haut]
jack {n} {u} [telefonjack]Anschlussdose {f} [Telefon]
klädsel
jacka {u}
Jacke {f}
klädsel
jackficka {u}
Jackentasche {f}
bot.T
jackfrukt {u} [Artocarpus heterophyllus]
Jackfruchtbaum {m}
bot.mat.T
jackfrukt {u} [själva frukten]
Jackfrucht {f}
spel
jackpot {u} [även bildl.]
Jackpot {m} [auch fig.]
spel
jackpott {u} [även bildl.]
Jackpot {m} [auch fig.]
jacuzzi {u}Jacuzzi® {m}
jacuzzi {u}Whirlpool {m}
jadåja [verstärkend]
jadåo ja [bes. österr.] [doch]
jadåoh ja [bes. österr.] [doch]
geol.mineral.
jade {u}
Jade {m} {f}
jädraverdammt
jädrans [oböjl.]verflixt [ugs.]
jädrans [vard.] [oböjl.]verdammt [ugs.]
jagich
jag {n}Ich {n}
idiom
Jag älskar dig över allt annat (på denna jord).
Ich liebe dich mehr als alles andere (auf dieser Welt).
idiom
Jag älskar dig över allt.
Ich liebe dich über alles.
Jag älskar dig.Ich hab dich lieb. [ugs.]
Jag älskar dig.Ich liebe dich.
Jag anar oråd.Mir schwant nichts Gutes.
idiom
Jag ångrar ingenting.
Ich bedaure nichts.
idiom
Jag ångrar ingenting.
Ich bereue nichts.
Jag ångrar mig inte.Ich bedauere es nicht.
Jag ångrar mig inte.Ich bedaure es nicht.
Jag ångrar mig inte.Ich bereue es nicht.
Jag anser det som nödvändigt.Ich halte es für notwendig.
jag ärich bin
Jag är äckelmagad.Mir wird schnell schlecht.
Jag är ännu inte beredd.Ich bin noch nicht bereit.
Jag är ännu inte färdig.Ich bin noch nicht fertig.
Jag är ännu inte klar. [Jag är ännu inte färdig.]Ich bin noch nicht fertig.
Jag är ännu inte klar. [Jag är ännu inte redo.]Ich bin noch nicht bereit.
Jag är ännu inte redo.Ich bin noch nicht bereit.
Jag är dålig. [Jag mår dåligt]Mir geht es schlecht.
idiom
Jag är där för dig.
Ich bin für dich da.
idiom
Jag är förstummad.
Mir fehlen die Worte.
Jag är främmande här.Ich bin fremd hier.
Jag är gift.Ich bin verheiratet.
Jag är glad för din skull.Ich freue mich für dich.
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Das tut mir furchtbar leid. [ugs.]
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Das tut mir schrecklich leid. [ugs.]
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Das tut mir sehr leid.
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Das tut mir unheimlich leid. [ugs.]
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Es tut mir furchtbar leid. [ugs.]
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Es tut mir schrecklich leid. [ugs.]
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Es tut mir sehr leid.
idiom
Jag är hemskt ledsen. [vard.]
Es tut mir unheimlich leid. [ugs.]
Jag är inte beredd än.Ich bin noch nicht bereit.
Jag är inte färdig än.Ich bin noch nicht fertig.
Jag är inte gift.Ich bin nicht verheiratet.
Jag är inte klar än. [Jag är inte färdig än.]Ich bin noch nicht fertig.
Jag är inte klar än. [Jag är inte redo än.]Ich bin noch nicht bereit.
Jag är inte orolig.Ich mache mir keine Sorgen.
Jag är inte på humör ...Ich bin nicht in der Stimmung ...
Jag är inte redo än.Ich bin noch nicht bereit.
Jag är kall.Mir ist kalt.
Jag är kissnödig. [vard.]Ich muss mal. [ugs.]
telekom.
jag är kvar [i telefonsamtal]
ich bin noch dran [Telefongespräch] [ugs.]
Jag är ledsen för ...Es tut mir leid wegen [+Dat.] ... [ugs.]
Jag är ledsen för ...Es tut mir leid wegen [+Gen.] ...
idiom
Jag är ledsen för din skull.
Das tut mir leid für dich.
idiom
Jag är ledsen.
Das tut mir leid.
idiom
Jag är ledsen.
Es tut mir leid.
Jag är lite lullig. [vard.]Ich habe einen Schwips. [ugs.]
Jag är lite trött.Ich bin ein bisschen müde.
jag är mycket angelägen om attmir liegt sehr daran, dass
Jag är på väg!Ich bin schon unterwegs!
Jag är på! [vard.]Ich bin dabei! [ugs.]
Jag är på! [vard.]Ich bin mit dabei! [ugs.]
jag är rädd för att ...ich fürchte, (dass) ...
Jag är rädd.Mir ist angst (und bange).
jag är strax tillbakaich bin gleich zurück
Jag är väl medveten om det.Ich bin mir dessen wohl bewusst.
Jag är varm.Mir ist heiß.
Jag äter upp min hatt om .... [vard.] [idiom]Ich fresse einen Besen, wenn ... [ugs.] [Idiom]
Jag återkommer. [Jag hör av mig.]Ich melde mich.
Jag bara frågar.Ich frage ja nur.
Jag behöver semester.Ich bin ferienreif. [ugs.]
Seite 1 von 18 für den Buchstaben J im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023