Seite 1 von 70 für den Buchstaben P im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
patt [oböjl.]
pattspel
patt {u}
Patt {n} [Schach]spel
patt {u} [vard.] [mest i pl.] [bröst]
Titte {f} [derb]anat.
P som i Petter
P wie Paulaidiom
P wie Peter [schweiz.]idiom
P-biljett {u}
Parkschein {m}traf.
p-piller {n}
Antibabypille {f}med.
Pille {f} [ugs.] [Antibabypille]med.
p-pillerkarta {u}
Pillenstreifen {m} [Antibabypille]
p-plats {u} [kort för parkerings­plats]
Parkplatz {m}traf.
p-skiva {u}
Parkscheibe {f}traf.
Parkuhr {f} [österr.] [ugs.] [Parkscheibe]traf.
P2P-nätverk {n}
Peer-to-Peer-Netz {n} <P2P>inform.
Peer-to-Peer-Netzwerk {n} <P2P>inform.
am [österr.] [auf dem]
auf
drauf [ugs.] [auf]
på ... sätt
auf ... Weise
På ...fronten inget nytt.
Nichts Neues von ...idiom
på (allmän) begäran
auf (allgemeinen) Wunsch
på (sista) tampen [på slutet]
am Ende [zum Schluss]
på aftonkvisten [vard.]
zur Abendstunde
zur Abendzeit
på ålderdomen [på äldre dar]
im Alter
på alla fyra
auf allen vierenidiom
på allmän bekostnad
auf öffentliche Kosten
på allmän gata
auf öffentlicher Straße
på allvar
im Ernst
På allvar?
Ohne Scheiß? [ugs.]
på ämbetets vägnar
amtswegig [österr.]
von Amts wegen
på andra håll
anderenorts [geh.]
andernorts [geh.]
anderorts [geh.]
anderswo [ugs.]
anderwärts [geh.]
woanders
på andra sidan
andererseits
på andra sidan om huset
auf der anderen Seite des Hauses
på andra våningen [en trappa upp]
im ersten Obergeschoss
im ersten Stock
på andra våningen [två trappor upp]
im zweiten Obergeschoss
im zweiten Stock
på andras bekostnad
auf anderer Leute Kosten
auf fremde Kosten
på anfört ställe
am angeführten Ort
på annat håll
anderenorts [geh.]
andernorts [geh.]
anderorts [geh.]
anderswo [ugs.]
anderwärts [geh.]
woanders
på år och dag [idiom]
seit Jahr und Tag [Idiom]
på armlängds avstånd
auf Armeslänge [geh.]
På återhörande!
Auf Wiederhören!
Wiederhören! [kurz für "Auf Wiederhören"]
På återseende!
Auf Wiederschauen! [österr.] [regional]
Auf Wiedersehen!
Wiederschauen! [österr.] [regional] [kurz für "Auf Wiederschauen"]
Wiedersehen! [kurz für "Auf Wiedersehen"]
på båda sidor
beidseitig [auf beiden Seiten]
på båda sidorna
beidseitig [auf beiden Seiten]
på bar gärning
auf frischer Tat [Idiom]
in flagranti [bildungs­spr.] [Idiom]
på baris [vard.] [på bar gärning]
auf frischer Tat [Idiom]
på basis av
auf der Grundlage von [+Dat.]
på bästa möjliga sätt
so gut wie möglich
på begäran
auf Anfrage
auf Antrag
på besök
zu/auf Besuch
på beställning [även bildl.]
auf Bestellung [auch fig.]
på beting
auf Menge
im Akkordarbeteind.
på bio
im Kinofilm
på bondlandet
auf dem Land
på bortaplan
auf des Gegners Platzsport
auf fremdem Platzsport
auf gegnerischem Platzsport
auswärts [Fußball]sport
på bottenvåningen
im Erdgeschossfast.
im Erdgeschoß [österr.] [südd.]
im Parterrefast.
på bråkdelen av en sekund
für den Bruchteil einer Sekunde
på bred front
auf breiter Frontidiom
breit angelegtidiom
på bredden
der Breite nach
på bussen
im Bus
på dagarna
tagsüber
på dagen
tagsüber
unter Tags [österr.] [schweiz.] [sonst veraltend]
på dagtid
tagsüber
unter Tags [österr.] [schweiz.] [sonst veraltend]
på darriga ben
auf zitternden Beinen
auf zittrigen Beinen
på de bestämdaste
ausdrücklichst
på decennier
für Jahrzehnte
på den (här) vägen
auf diesem Weg
på den här sidan
auf dieser Seite
hüben
på den här sidan av
diesseits [+Gen.]
spel
patt [oböjl.]
patt
spel
patt {u}
Patt {n} [Schach]
anat.
patt {u} [vard.] [mest i pl.] [bröst]
Titte {f} [derb]
idiom
P som i Petter
P wie Paula
idiom
P som i Petter
P wie Peter [schweiz.]
traf.
P-biljett {u}
Parkschein {m}
med.
p-piller {n}
Antibabypille {f}
med.
p-piller {n}
Pille {f} [ugs.] [Antibabypille]
p-pillerkarta {u}Pillenstreifen {m} [Antibabypille]
traf.
p-plats {u} [kort för parkerings­plats]
Parkplatz {m}
traf.
p-skiva {u}
Parkscheibe {f}
traf.
p-skiva {u}
Parkuhr {f} [österr.] [ugs.] [Parkscheibe]
inform.
P2P-nätverk {n}
Peer-to-Peer-Netz {n} <P2P>
inform.
P2P-nätverk {n}
Peer-to-Peer-Netzwerk {n} <P2P>
am [österr.] [auf dem]
auf
drauf [ugs.] [auf]
på ... sättauf ... Weise
idiom
På ...fronten inget nytt.
Nichts Neues von ...
på (allmän) begäranauf (allgemeinen) Wunsch
på (sista) tampen [på slutet]am Ende [zum Schluss]
på aftonkvisten [vard.]zur Abendstunde
på aftonkvisten [vard.]zur Abendzeit
på ålderdomen [på äldre dar]im Alter
idiom
på alla fyra
auf allen vieren
på allmän bekostnadauf öffentliche Kosten
på allmän gataauf öffentlicher Straße
på allvarim Ernst
På allvar?Ohne Scheiß? [ugs.]
på ämbetets vägnaramtswegig [österr.]
på ämbetets vägnarvon Amts wegen
på andra hållanderenorts [geh.]
på andra hållandernorts [geh.]
på andra hållanderorts [geh.]
på andra hållanderswo [ugs.]
på andra hållanderwärts [geh.]
på andra hållwoanders
på andra sidanandererseits
på andra sidan om husetauf der anderen Seite des Hauses
på andra våningen [en trappa upp]im ersten Obergeschoss
på andra våningen [en trappa upp]im ersten Stock
på andra våningen [två trappor upp]im zweiten Obergeschoss
på andra våningen [två trappor upp]im zweiten Stock
på andras bekostnadauf anderer Leute Kosten
på andras bekostnadauf fremde Kosten
på anfört ställeam angeführten Ort
på annat hållanderenorts [geh.]
på annat hållandernorts [geh.]
på annat hållanderorts [geh.]
på annat hållanderswo [ugs.]
på annat hållanderwärts [geh.]
på annat hållwoanders
på år och dag [idiom]seit Jahr und Tag [Idiom]
på armlängds avståndauf Armeslänge [geh.]
På återhörande!Auf Wiederhören!
På återhörande!Wiederhören! [kurz für "Auf Wiederhören"]
På återseende!Auf Wiederschauen! [österr.] [regional]
På återseende!Auf Wiedersehen!
På återseende!Wiederschauen! [österr.] [regional] [kurz für "Auf Wiederschauen"]
På återseende!Wiedersehen! [kurz für "Auf Wiedersehen"]
på båda sidorbeidseitig [auf beiden Seiten]
på båda sidornabeidseitig [auf beiden Seiten]
på bar gärningauf frischer Tat [Idiom]
på bar gärningin flagranti [bildungs­spr.] [Idiom]
på baris [vard.] [på bar gärning]auf frischer Tat [Idiom]
på basis avauf der Grundlage von [+Dat.]
på bästa möjliga sättso gut wie möglich
på begäranauf Anfrage
på begäranauf Antrag
på besökzu/auf Besuch
på beställning [även bildl.]auf Bestellung [auch fig.]
på betingauf Menge
arbeteind.
på beting
im Akkord
film
på bio
im Kino
på bondlandetauf dem Land
sport
på bortaplan
auf des Gegners Platz
sport
på bortaplan
auf fremdem Platz
sport
på bortaplan
auf gegnerischem Platz
sport
på bortaplan
auswärts [Fußball]
fast.
på bottenvåningen
im Erdgeschoss
på bottenvåningenim Erdgeschoß [österr.] [südd.]
fast.
på bottenvåningen
im Parterre
på bråkdelen av en sekundfür den Bruchteil einer Sekunde
idiom
på bred front
auf breiter Front
idiom
på bred front
breit angelegt
på breddender Breite nach
på bussenim Bus
på dagarnatagsüber
på dagentagsüber
på dagenunter Tags [österr.] [schweiz.] [sonst veraltend]
på dagtidtagsüber
på dagtidunter Tags [österr.] [schweiz.] [sonst veraltend]
på darriga benauf zitternden Beinen
på darriga benauf zittrigen Beinen
på de bestämdasteausdrücklichst
på decennierfür Jahrzehnte
på den (här) vägenauf diesem Weg
på den här sidanauf dieser Seite
på den här sidanhüben
på den här sidan avdiesseits [+Gen.]
Seite 1 von 70 für den Buchstaben P im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023