Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'kWh' von Schwedisch nach Deutsch
enhetfys.
kilowattimme {u} <kWh>
Kilowattstunde {f} <kWh>
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'kWh' von Schwedisch nach Deutsch

kilowattimme {u} <kWh>
Kilowattstunde {f} <kWh>enhetfys.
Werbung
 • Kilowattstunde {f} <kWh> = kilowattimme {u} <kWh>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Om exempelvis under en månad med 450 graddagar har använts 44 100 kWh värme så var den specifika förbrukningen 98 kWh per graddag den månaden.
 • För att ge en uppfattning om energiinnehållet i ett bly-syra-batteri respektive dieselbränsle så innehåller batteriet cirka 0,03 kWh per kg medan dieselbränslet innehåller cirka 9,0 kWh per kg.
 • Elkonsumtionen år 2015 var 1,21 miljarder kWh samtidigt som elproduktion var 78,8 miljoner kWh Detta ledde till en elimport på 1,24 miljarder kWh el och att elexporten landade på 0.
 • Enligt en livscykelanalys presenterad i oktober 2021 anges kraftverket orsaka växthuspåverkande utsläpp av 5,5 gram CO2eq per kWh.
 • År 2018 var de specifika utsläppen av koldioxid från den el som Vasa Elektriska sålde 225 g/kWh. Vid produktionen av den sålda elen uppstod använt kärnbränsle i en omfattning av 0,8 mg/kWh.

 • Cirka 730 kvadratmeter solceller finns på södervända tak och gavlar vilket beräknas producera 85 000 kwh, lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel.
 • Medelårsproduktionen för kraftstationen var på 1990-talet 5,5 miljoner kWh.
 • I diagrammet nedan visas produktion i kWh/år och andel för tiden 1997 till 2017.
 • En horisontell dubbelfrancis-turbin producerar som mest cirka 50 kW och en årsproduktion på mellan 180 000 och 250 000 kWh vilket motsvarar en kapacitetsfaktor på mellan 41 och 57 procent.
 • Den angivna årsproduktionen 5,5 GWh (5 500 000 kWh) motsvarar förbrukningen i cirka 450 elvärmda villor (12 000 kWh/år) eller cirka 1 400 lägenheter (4 000 kWh/år).

 • OBS: För elproduktion i Sverige gäller följande siffror : Sol (PV) 25 gCO2eq/kWh, Vind 15 gCO2eq/kWh, Vatten 8 gCO2eq/kWh, Kärnkraft 4 gCO2eq/kWh.
 • Koldioxidutsläppen för bioenergi uppskattas till 40–100 gram CO2 per kilowattimme (kWh).
 • Till exempel av 1 kWh el får man ut 4 kWh värmeenergi, alltså med en värmefaktor på 4 (COP 4).
 • Vid slutet av 1950-talet producerade Stora 2 miljarder kWh per år.
 • Elkonsumtionen i Sverige är cirka 15 000 kWh per person och år.

 • Kraftverket producerar åtta miljoner kWh per år, vilket räcker till 400 eluppvärmda villor.
 • Använda sorter måste hänga ihop, men elproduktionen kan till exempel anges i "kWh", installerad effekt i "kW" och tid i "timmar".
 • Med antagande om 25 års livslängd och en årsproduktion på 1,1 TWh så är investeringskostnaden per producerad kWh cirka [...] öre/kWh.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!