Werbung
 Übersetzung für 'tverk' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   ett nätverk | nätverket | nätverk | nätverken
inform.sociol.
nätverk {n}
Netzwerk {n}
13
inform.
P2P-nätverk {n}
Peer-to-Peer-Netz {n} <P2P>
inform.
P2P-nätverk {n}
Peer-to-Peer-Netzwerk {n} <P2P>
internetsociol.
socialt nätverk {n}
soziales Netzwek {n}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Klimataktion är en svensk förening och nätverk, bildat 18 maj 2008, som strävar efter en klimatpolitik som tar vetenskapen på allvar och ger klimatet överordnad prioritet.
 • Skandinaviskt nätverk för apostolisk kristendom (SNAK) var ett tvärkyrkligt nätverk för pastorer och andliga ledare i Sverige och övriga Skandinavien. Detta nätverk är inte längre aktivt.
 • Spinn-nätverk uppfanns 1971 av fysikern och matematikern Roger Penrose.
 • Inte alla former av nätverk stödjer broadcastning.
 • Motsatsen till ett intelligent nätverk är ett ointelligent (”stupid”) nät där intelligensen placeras hos användarna istället för i datornoderna och nätet bara förmedlar trafiken.

 • Tidigare var IP-adresserna indelade i klasser: Nätverk av klass A hade 224 adresser, nätverk av klass B 216 adresser och nätverk av klass C 28 adresser.
 • Ett personligt nätverk är alla de kontakter som en individ har med andra personer. Det personliga nätverket delas in i dels privat nätverk, dels i professionellt nätverk.
 • Riktar sig till nätverk av organisationer som utbildar doktorander. Syftar till att stödja forskning genom internationella och tvärvetenskapliga nätverk.
 • Kvinnliga tekniknätverk är personliga nätverk enbart för kvinnor med inriktning på teknik. Dessa nätverk har uppkommit till följd av att kvinnor är underrepresenterade inom teknik.
 • Sarkoplasmatiskt nätverk är en form av glatt endoplasmatiskt nätverk som finns i tvärstrimmiga muskelceller.

 • ... "mellannät"), som är ett globalt nätverk bestående av många sammankopplade nätverk.
 • Norrköpings kommun var i början på 2020-talet medlemmar i fyra internationella nätverk – Unescos nätverk för kreativa städer, EUniverCities Network, Sweden Emilia Romagna Network och Nordic City Network.
 • En paketanalysator (även känt som nätverksanalysator, protokollanalysator eller sniffare, eller för specifika typer av nätverk, såsom en ethernetsniffare eller trådlössniffare) är ett datorprogram eller ett styck maskinvara som avlyssnar och loggar trafik som passerar över digitala nätverk eller delar av ett nätverk.
 • SOS Internationals internationella medicinska nätverk täcker hela världen och det finns ett nätverk av bärgare som täcker hela Europa, där Norden drivs i egen regi.
 • Protokollet designades för mindre lokala nätverk; det fungerar dåligt för större nätverk som internet.

 • Internetleverantören använder ett accessnät som är uppbyggt med olika accesstekniker för att förbinda anslutningspunkten i kundens fastighet med den av internetleverantörens nätverksnoder (POP) som utgörs av till exempel växlar, routrar och modempooler och som finns så nära kundens fastighet som möjligt.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!