Advertisement
 Translation for 'Климена' from Serbian to English
мит.
Климена {ж}
Clymene
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Климена' from Serbian to English

Климена {ж}
Clymeneмит.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Климена (...) је у грчкој митологији била Океанида, прамајка целокупног људског рода.
  • године добила је свој садашњи назив, и то по кћерки краља Аркадије Климена — Харпалици.
  • Помиње се више личности које би могле да буду његова мајка; Климена, Филира или Хесиона.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!