Advertisement
 Translation for 'агностицизам' from Serbian to English
религ.фил.
агностицизам {м}
agnosticism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'агностицизам' from Serbian to English

агностицизам {м}
agnosticismрелиг.фил.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Апатетички агностицизам сматра да није могуће утврдити постојање или непостојање једног или више божанстава, ма колико дебата да је вођено о овој теми, а чак и да је могуће утврдити (не)постојање, тог божанства није брига за судбином људи.
 • Као подврсте нетеизма се најчешће наводе атеизам - веровање да бога/богова нема и агностицизам - веровање да човјек не може спознати има ли или нема бога/богова.
 • Гледишта заступљена у расправи су атеизам (као неверовање у Бога и као порицање Божијег постојања), теизам (веровање да Бог постоји) и агностицизам (гледиште да је немогуће сазнати постоји ли Бог или не).
 • — „ништа”) филозофско је уверење да ништа у реалности не постоји (метафизички нихилизам) или да се ништа не може поуздано спознати (спознајнотеоријски нихилизам или агностицизам).
 • Док Баркли и Фихте граде субјективни идеализам који води ка солипсизму, а Хјумов агностицизам подсећа на материјализам, Декартов "поход" од "Мислим..."

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!