Advertisement
 Translation for 'аграрна' from Serbian to English
пол.пољ.
аграрна политика {ж}
agrarian policy
пол.пољ.
аграрна политика {ж}
agricultural policy
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'аграрна' from Serbian to English

аграрна политика {ж}
agrarian policyпол.пољ.

agricultural policyпол.пољ.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • извршена аграрна реформа.
 • Декретом о земљи извршена је аграрна реформа у Русији, и земља је одузета од великих земљопоседника и дата сељацима, „"земља је проглашена за свенародну и прелази на уживање свих који на њој раде"“.
 • Шведска је била чисто аграрна земља, и градови у њој нису играли крупну улогу.
 • Смрт га је задесила на позицији директора Дирекције за аграрна плаћања Босне и Херцеговине.
 • Након доласка на власт почео је да примењује марксизам у пракси, па је убрзо национализовано власништво португалијских колонизатора, покренута аграрна реформа и изграђен велик број школа и болница за сиромашно становништво.

 • Хрисотемида (...) је у грчкој митологији била аграрна полубогиња.
 • Успостављањем Краљевине СХС, спроводи се аграрна реформа и елиминишу се дотадашњи беговски феудални посједи у Вођеници.
 • Арондација је аграрна операција чији је циљ укрупњавање пољопривредног или шумског земљишта у друштвеној својини ради рационалне обраде, примене савремене технологије, заштите, мелиорација и др.
 • Средњовековна Европа је децентрализована, деурбанизована и аграрна, а тек пред ренесансу постепено отпочиње интелектуални препород ослањајући се на манастире уз помоћ бљештаве арапске културе у Шпанији и византијског сјаја на Истоку.
 • Традиционално, Навара је била мала аграрна и слабо развијена регија.

 • Дуго времена су феминистичке ауторке тврдиле да су та мирољубива, матријархална аграрна друштва истребљена или потчињена од стране номадских, патријархалних ратничких племена.
 • године власник зграде је Торонталска аграрна банка, а тек од 1925.
 • У социјалистичкој Југославији је реализована аграрна реформа а пољопривреда је доживела велике промене.
 • Према Пројекту, аграрна реформа имала је двоструку сврху, да повећа подршку влади међу кампусинима и гарантује обилну доставу хране у градове.
 • Закон о реформама брачних обичаја и аграрна реформа су биле лоше схваћене од стране популације дубоко прожете Исламом и старим обичајима.

 • Шведска је била чисто аграрна земља, и градови у њој нису играли крупну улогу [...].
 • Мандат му је трајао четири године, током којег је најзначајнији потез била аграрна реформа, односно подела значајних делова земље беземљашима [...].
 • Монголска привреда је претежно аграрна; традиционални производи су месо, млеко и вуна.
 • Највећа достигнућа су му аграрна реформа (1942—1944) [...] , еманципација робова (1942), те успостава скупштине.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!