Advertisement
 Translation for 'адреса' from Serbian to English
адреса {ж}address
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'адреса' from Serbian to English

адреса {ж}
address
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • • 11 – Одбаци пакет и само ако одредишна адреса није multicast адреса, пошаљи ICMP поруку о проблему са параметрима изворишној адреси пакета, показујући на непрепознатљив тип опција.
  • У овој верзији ИП адреса се састоји од 32 бита, односно 4 бајта, што чини теоретски 4.294.967.296 (преко 4 милијарде) јединствених адреса домаћинских интерфејса.
  • Та спољашња адреса је у ствари адреса рутера.
  • ИП адреса коју сервер додели клијенту се назива динамичка ИП адреса.
  • Наиме, од њега задржава само 3 поља (верзија, изворишна адреса и одредишна адреса) и уводи додатних 5 поља.

  • при чему је адреса [...] почетна адреса податка у меморији.
  • Најопштије, једна адреса се односи на један систем или порт; у овом случају односи се на индивидуалну или unicast адресу.
  • Свако правно лице може добити само једну адресу са овим доменом, а регистрација додатних адреса у циљу заштите робне марке су забрањена јер „интернет адреса нема статус робне марке; како је сврха адреса са доменом -{.ee}- да представљају одређену установу на интернету (као регистарска шифра у комерцијалном регистру), регистрација додатних домена у циљу заштите робне марке или облика имена није дозвољена“.
  • Поред наведених опсега адреса, постоји и опсег адреса описан у [...] и [...].
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!