Advertisement
 Translation for 'ако' from Serbian to English
ако {conj}if
осим ако {conj}unless
сем ако {conj}unless
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'ако' from Serbian to English

ако {conj}
if

осим ако {conj}
unless
Advertisement
сем ако {conj}
unless
Usage Examples Serbian
 • Локално деструктивне методе могу се користити ако је колпоскопија задовољавајућа, тј.
 • Тамнина ће бити јача ако је објекат ближи равни пројекције (тј. ...
 • Теорема: график је пролазан ако и само ако је отпор између тачке и бесконачности коначан.
 • Цео позитивни број "n" је бесквадрат ако и само ако све Абелове групе "n" are изоморфне, што је случај ако и само ако су сви циклични.
 • Делфини, Ламе, одређене Панде, Гвоздени Големи ,Вукови и Зомби Свињољуди узвраћају ако буду нападнути први.

 • Конусни пресек није дегенерисан ако и само ако је ∆ ≠ 0.
 • Дакле, корени су различити ако и само ако је дискриминанта различита од нуле, а реални су ако и само ако дискриминанта није негативна.
 • Правоугаоник има самерљиве странице ако и само ако је поплочан коначним бројем неједнаких квадрата.
 • Ексцизија се препоручује ако лезија захваћа руб зенице и омета вид или ако се секундарни глауком не контролише лековима.
 • Старији кажу да ако на Ваведење ако дува јак ветар - неродна пада киша - биће родна година.

 • Прво, може доћи до повреде ако се сигурносни појас изда и ако се дужина кабла се не израчуна, или ако кабл није правилно повезан са платформом за скок.
 • Ако је P = NP, онда је NEXPTIME = EXPTIME (агумент попуњавања); тачније E ≠ NE ако и само ако постоје оскудни језици у NP који нису у P.
 •  конвергира ако и само ако  [...] конвергира.
 • Ако играч жели само да завршити са већом количином новца, а није му стало до очекиваних износа, а затим у дискретном случају он треба пребацити ако је непаран број, или ако је а паран и  [...].
 • Обогаћени је дужан вратити што је примио без основа: ако је ствар индивидуално одређена, враћа ствар ако може или накнада; ако су плодови, поставља се питање савјесности- ако је савјестан задржава их, даном сазнања постаје несавјестан;.

 • Посебно се минимални и карактеристични полином матрице подударају ако и само ако свакој њеној својственој вредности одговара по тачно један Жорданов блок, односно ако и само ако су геометријске вишеструкости свих својствених вредности (за својствену вредност λ"i" то је -{"s'i"}-, број одговарајућих Жорданових блокова) једнаке 1.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!