Advertisement
 Translation for 'активитет' from Serbian to English
активитет {м}activity
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'активитет' from Serbian to English

активитет {м}
activity
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Вакуум активитет (понашања у вакууму) су урођени, фиксни обрасци акције (ФАП) понашања животиња који се изводе у одсуству знаковног стимулуса (ослобађача) који их обично изазива.
  • Појава да се јединка у одсуству окидајуће стимулације понаша као да је стимулација присутна је вакуум активитет.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!