Advertisement
 Translation for 'акт' from Serbian to English
акт ташна {ж}briefcase
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'акт' from Serbian to English

акт ташна {ж}
briefcase
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Био је поборник "Њу Дила", и дао је кључну подршку за остваривање његових кључних тачака: Вагнеров акт, социјално осигурање, Акт о стандардима поштеног рада, па чак и неуспели „судско-паковни“ рачун, који је требало да преобрати врховни суд да заволи Рузвелта.
 • "Кључна разлика" између ништавости и рушљивости акта састоји се у следећем: ништаван акт не производи никаква правна дејства, док рушљив акт има правне последице све док не буде укинут.
 • Закон је нормативни акт државе који тачно по одређеном поступку доноси њен законодавни орган.
 • Уставни акт 1867. успоставио је и учврстио канадски политички систем, који представља комбинацију британског вестминстерског модела парламентарне монархије и федералног уређења.
 • Када предсједник Хрватског сабора као привремени предсједник Републике доноси акт о проглашењу закона, акт премапотписује предсједник Владе Републике Хрватске.

 • Кад Уставни суд утврди да закон није у сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у сагласности са Уставом или законом, тај закон, други прописи или општи акт престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда.
 • ЗОО је ове уговоре сврстао у консенсуалне и предаја ствари не значи акт закључења уговора, већ акт његовог испуњења.
 • Након овог разговора, владика Василије је упутио званичан акт Градском одбору Секретаријата за унутрашње послове у Бањој Луци.
 • Петострука је добитница за најбољи бразилски акт на MTV Europe Music Awards, и била је прва бразилска уметница који је освојила награду за најбољи латиноамерички акт.
 • У континенталном правном систему правник акт је формални извор права, те је општи правни акт сваки акт који садржи општу правну норму и услове за њену примену.

 • Постоје три модела законског регулисања овог института: „ћутање“ као негативан акт управе – схвата се као да је захтев странке одбијен; „ћутање“ као позитиван акт управе – схвата се као да је управа решила у корист странке; „ћутање“ као разлог за преношење (поверавање или преузимање) надлежности.
 • За управне акте важи претпоставка законитости - законити су све док се супротно не утврди.
 • Као што је раније наведено, афирмативна акција је уведена преко акта о правичности при запошљавању 1998.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!