Advertisement
 Translation for 'атмосфера' from Serbian to English
атмосфера {ж}atmosphere
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'атмосфера' from Serbian to English

атмосфера {ж}
atmosphere
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Ова промена хемијског састава атмосфере довела је до тога да, уместо да пропушта топлоту одбијену са површине, атмосфера почиње да задржава одбијену топлоту.
 • Плутонова атмосфера је у гасовитом стању само када је Плутон најближи Сунцу.
 • Уранова атмосфера се састоји великом већином од водоника (83%) и хелијума (15%), нешто мало метана (2%), а воде и амонијака има у траговима.
 • већи сукоб је спречен, иако је напета атмосфера остала до краја трибине.
 • Поново се осећа чар опипљивих ствари, атмосфера пејзажа и назирања старинских ентеријера.

 • Земљина атмосфера има вишеструку улогу.
 • Пријатна атмосфера упркос близини магистрале.
 • Назива се оптички јер део електромагнетног зрачења, који атмосфера највише пропушта представља нама видљиви део електромагнетског спектра.
 • Иако се атмосфера редовно непрекидно креће, закони расподеле притиска и густине по висини, који су изведени уз претпоставку да атмосфера мирује, вреде с великом тачношћу и кад се ваздух креће.
 • Типичан радни притисак је 1 атмосфера (око 100 kPa).

 • Биометеорологија, примењена у географији и студијама животне средине, фокусира се на интеракције тло-биљка-атмосфера или животиња-атмосфера у различитим климатским и екосистемима.
 • Један ефекат овога је да атмосфера Марса може много брже да реагује на дати енергетски унос од Земљине атмосфере.
 • Кафић 302-бис се налази у музеју где се посетиоцима нуди могућност пића и атмосфера 30-их.
 • Снимање потребних сцена изведено је пред Вечити дерби, због чега је атмосфера публике у филму аутентична.
 • Земаљска атмосфера се састоји од пет слојева: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и егзосфера.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!