Advertisement
 Translation for 'ацетон' from Serbian to English
хем.
ацетон {м}
acetone
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ацетон' from Serbian to English

ацетон {м}
acetoneхем.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Ферментацијом се такође може произвести ацетон.
 • Након тога такође под вакуумом стављамо објекат на 1 час у ацетон.
 • У тешким облицима дијабетеса мале количине ацетосирћетне киселине се претварају у ацетон, који је лако испарљив и као такав је присутан у издахнутом ваздуху.
 • Температура ледишта неког растварача (вода, алкохол, ацетон...) разликује се од температуре ледишта раствора неке чврсте материје у том растварачу.
 • Често онај који испитује почеће са одвајањем хладних, неполарних органских солвената, као што су лаки петролеј или етар и онда наставити екстракцију уз помоћ поларизованих солвената као што су бензен, хлороформ или алкохол (хладани ли врућ), до поларних солвената као што су ацетон, водени ацетон или алкохол и вода.

 • Ове супстанце заједно са мањим количинама хемикалија попут жељених, као што су пропанол и изоамил алкохол, али и никако не жељених једињења као што су ацетон, ацеталдехид и диол.
 • Користио је бактерију Клостридиум ацетубутуликум да би произвео ацетон.
 • }- Најједноставнији кетон је ацетон (R = R' = метил), са формулом -{CH3C(O)CH3}-.
 • Најчешћи уклањач је ацетон. Ацетон такође може уклонити вештачке нокте израђене од акрила или очврслог гела.
 • У шприц боци се углавном држи дестилована вода, евентуално ацетон или етил-алкохол, и користи се примарно за испирање осталог лабораторијског посуђа, али може послужити и за поједине огледе где је потребно додати дестиловану воду.

 • Кетонурија или ацетонурија која се јавља на почетку поремећаја карактеристична је за овај стадијум.
 • Боце воде, ацетона или метил јодида се могу чувати годинама без промена хемијске композиције молекула.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!