Advertisement
 Translation for 'геометријски' from Serbian to English
мат.
геометријски ред {м}
geometric series
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'геометријски' from Serbian to English

геометријски ред {м}
geometric seriesмат.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • То је био његов покушај реформулисања и сажимања Декартовог списа Принципи филозофије, на начин који је сам дефинисао као „геометријски метод”.
 • Квадрат у алгебри је везан за геометријски појам квадрата.
 • Сумирањем елемената геометријског низа се добија геометријски ред.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 12,70 а геометријски албедо 0,061.
 • Апсолутна магнитуда астероида износи 11,20 а геометријски албедо 0,103.

 • Апсолутна магнитуда астероида је 12,64 а геометријски албедо 0,232.
 • Апсолутна магнитуда астероида износи 11,60 а геометријски албедо 0,092.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 11,88 а геометријски албедо 0,193.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 11,7 а геометријски албедо 0,120.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 11,9 а геометријски албедо 0,120.

 • Апсолутна магнитуда астероида је 12,9 а геометријски албедо 0,120.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 11,60 а геометријски албедо 0,120.
 • Апсолутна магнитуда астероида је 12,7 а геометријски албедо 0,048.
 • Апсолутна магнитуда астероида износи 11,99 а геометријски албедо 0,048.
 • Апсолутна магнитуда астероида износи 12,80 а геометријски албедо 0,089.

 • Апсолутна магнитуда астероида је 12,2 а геометријски албедо 0,081.
 • Главни мотиви шаре подељени су у две групе: цветни и геометријски.
 • Коначно, у субминојском периоду, геометријски дизајн Доријанаца постаје очигледнији.
 • флорални и различити геометријски мотиви који имитирају дуборез.
 • Још су Хелени умели да геометријски помноже два броја, тј две дужи, односно да геометријски нађу квадратни корен броја, али је за решавање овог проблема потребно геометријски конструисати број π.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!