Advertisement
 Translation for 'геоморфологија' from Serbian to English
акад.гео.геол.
геоморфологија {ж}
geomorphology
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'геоморфологија' from Serbian to English

геоморфологија {ж}
geomorphologyакад.гео.геол.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Научна област истраживања му је: физичка географија, геоморфологија, механичка и хемијска ерозија и акумулација.
  • Двотомна „Геоморфологија“ Јована Цвијића која даје геоморфолошки приказ терена на Балканском полуострву ни данас није изгубила на актуелности и представља изванредну полазну основу у савременим истраживањима.
  • Поред генералне поделе, геоморфологија се у морфогенетском погледу може поделити на тектонску и ерозивну.
  • Обалска литица северног Чилеа западно од Чилеанског обалског ланца је главна топографска карактеристика обале. Геоморфологија пустиње Атакама су Армијо и сарадници окарактерисали као нискорељефну клупу „сличну џиновској уздигнутој тераси“. Средња депресија (или Централна долина) формира низ ендорејских басена у већем делу пустиње Атакама јужно од географске ширине 19°30'Ј. Северно од ове географске ширине, средња депресија се улива у Тихи океан.
  • Атина је саграђена око бројних ниских брежуљака. Брдо Ликабетус је једно од највиших узвишења у оквирима града, а с њега се пружа одличан поглед на цијели Атички базен. Геоморфологија Атине се сматра једном од најсложенијих на свијету јер њене планине и брда узрокују феномен температурне инверзије, који је, заједно са проблемима индустријског загађења и потешкоћама које има грчка влада око његове контроле, одговоран за велику загађеност ваздуха с којом се Атина суочава. Ријеке Кефисус, Илисос и Ериданос су историјске ријеке Атине.

  • Изолиније се условно могу поделити на неколико група, а то се односи на области у којима се користе — геологија, климатологија, геоморфологија итд.
  • Компонентне науке у склопу физичке географије су: геоморфологија, климатологија, хидрологија, педологија, биогеографија и палеогеографија.
  • Разноврсна геоморфологија и клима створиле су услове за раст богатог биљног света.
  • Оскар фон Енгелн (1930-те) је објавио дело „Геоморфологија: систематска и регионална“. Ова књига има читаво поглавље посвећено водопадима и један је од најранијих примера објављених радова о водопадима.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!