Advertisement
 Translation for 'геонауке' from Serbian to English
акад.геол.
геонауке {мн}
geosciences
акад.геол.
геонауке {мн}
earth sciences
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'геонауке' from Serbian to English

геонауке {мн}
geosciencesакад.геол.

earth sciencesакад.геол.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Од пре две године награда “Јованка Бончић” додељује се женама за посебна научна достигнућа у области материјала и геонауке.
  • Ово поље геонауке и планетарне науке се бави локалним детаљима уопште, укључујући не само рељеф, већ и природне и вештачке карактеристике, па чак и локалну историју и културу.
  • Теорија је револуционизовала геонауке због своје моћи уједињавања и објашњавања различитих геолошких појава.
  • Комбинујући те законе Конт је развио систематску и хијерархијску класификацију свих наука, укључујући неорганску физику (астрономију, геонауке и хемију) и органску физику (биологија и социјална физика, која је касније постала социологија).
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!