Advertisement
 Translation for 'геофизика' from Serbian to English
акад.геол.физ.
геофизика {ж}
geophysics [treated as sg.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'геофизика' from Serbian to English

геофизика {ж}
geophysics [treated as sg.]акад.геол.физ.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • О унутрашњости Земље много се сазнало проучавањем кретања сеизмичких таласа зашта је заслужна геофизика.
 • Шире схваћена, геофизика подразумева и студију космичких феномена који утичу на појаве на Земљи — космичко зрачење и сунчеву радијацију ( "сунчев ветар").
 • Неке од интердисциплинарних области повезаних са геонаукама су: метеорологија, геохемија, геофизика, физичка географија, минералогија, климатологија и палеоклиматологија.
 • Сателитски геодетски подаци и методе могу се примијенити на различита подручја као што су навигација, хидрографија, океанографија и геофизика .
 • Геофизика користи не-СИ јединицу која се зове гама; 1 γ = 10 -9 T.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!