Advertisement
 Translation for 'германијум' from Serbian to English
хем.
германијум {м} <Ge>
germanium <Ge>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'германијум' from Serbian to English

германијум {м} <Ge>
germanium <Ge>хем.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Коефицијент термоелектричне снаге уранијум оксида на собној температури је око -{750 µV/K}-, што је много више од -{270 µV/K}- код талијум олово телурида (-{Tl2SnTe5}-), талијум германијум телурида (-{Tl2GeTe5}-) и бизмут-телур легура, те других материјала који „обећавају” апликацију термоелектричног генератора снаге и Пелтијеровог елемента.
  • Четврту периоду комплетирају постпрелазни метали цинк и галијум, металоиди германијум и арсен, и неметали селен, бром, и криптон.
  • Полупроводнички материјали у широкој употреби су силицијум, германијум и галијум арсенид.
  • ... силицијум, германијум). Порастом температуре понеки електрон из везе добија довољно енергије за савладавање енергетске баријере и прелази у проводљиву траку.
  • Типични полупроводници од чистих елемената су силицијум и германијум, чији сваки атом има четири валентна електрона.

  • Уранијум-родијум-германијум (-{URhGe}-) је прва откривена легура која у изузетно снажним магнетним пољима исказује проточно инваријантну (реентрантну) суперпроводљивост.
  • У Земљиној кори присутан је у приближној количини као уранијум и германијум.
  • Најзначајнији представници полупроводних материјала су силицијум (-{Si}-), германијум (-{Ge}-) и галијум-арсенид (-{GaAs}-).
  • Откривено је 32 изотопа германијума.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!