Advertisement
 Translation for 'главна ствар' from Serbian to English
главна ствар {ж}main point
главна тема {ж}main topic
ствар {ж}thing
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Serbian
  • Главна ствар код извођења Рабин-Карп алгоритма је ефикасно израчунавање хеш вредност узастопних подниски у тексту. Коришћена и ефикасна котрљајућа хеш функција третира сваку подниску као број у некој бази, а база је обично велики прост број. На пример, ако је подниска "hi", а база је 101, хеш вредност ће бити 104 × 101 1 + 105 × 101 0 = 10609 (ASCII од 'h' је 104, а од 'i' је 105).
  • Гарт наводи да је "Пад Гондолина" Толкинова "највећа прича о бици изван 'Господара Прстенова'", али и верује да ће главна ствар у вези књиге бити начин на који је Толкин покушао да изнова исприча причу, стилом налик на "Господара Прстенова".
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!