Advertisement
 Translation for 'глобализација' from Serbian to English
екон.пол.соц.
глобализација {ж}
globalization
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'глобализација' from Serbian to English

глобализација {ж}
globalizationекон.пол.соц.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Већина од њих бави се низом заједничких тема, међу којима су глобализација, модерност и постмодернизам, конзумеризам, и морал.
 • Како су истакли Халидај и Осински, "Економска глобализација не може се разумети независно од глобалне пословне регулативе и правне конструкције тржишта о којима све више зависи.
 • То не значи да нација слаби, јер глобализација изазива и пораст националистичких покрета, као и борбу везану за остварење извесног степена политичке самосталности.
 • Пуланцас је пружио нијансирану анализу структуре друштва у ери интернационализације произвођачких система ( данас " глобализација").
 • "World-Readiness" је задатак девелопера, који омогућава да производ буде коришћен од стране скрипта и култура (глобализација) и одвајање корисничких ресурса у локализовани формат (localizability, скраћено на L12y).

 • Трилогију о геополитици ресурса аутор поставља са аспекта нове методологије и задатака које глобализација поставља пред науку геополитике.
 • Као истраживач се бавио светском и регионалном геополитиком, геостратегијом и политикологијом, са посебним освртом на то како глобализација утиче на трансформацију светске цивилизације, националних држава и локалних култура.
 • Историјски развој влашке заједнице и њено материјално и духовно наслеђе, вековима сакупљано и сачувано до данас, указује на то да глобализација и савремени модели културе још увек нису толико моћни да разоре традиционалне вредности које се преносе с генерације на генерацију унутар влашких породица.
 • Сличне су тврдње и да глобализација намеће кредитно-оријентисану економију, која исходи неоправданим (оном који није самоодржив) развојем и дужничким кризама.
 • ШД сматра да су емиграција, исламизација и глобализација највеће зло данашњице, које прети да уништи слободу народа.

 • Индустријализација је унапредила превоз, глобализација, мултинационалне корпорације, и аутсорсинг такође имају значајан утицај.
 • др Петра Веселиновића су: национална економија, транзиција, регионални развој, глобализација, економска политика и привредни развој.
 • Супротно томе, амерички политиколог Џозеф Нај, један од оснивача теорије међунарних односа неолиберализма, генерализује израз тврдећи да се глобализам односи на било који опис и објашњење свијета који се одликује мрежним везама које превазилазе међуконтиненталну удаљеност; док се глобализација односи на повећање или пад степена глобализма.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!