Advertisement
 Translation for 'говор' from Serbian to English
говор {м}speech
unverified говор {м} мржњеhate speech
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'говор' from Serbian to English

Advertisement
говор {м}
speech

говор {м} мржње
unverified hate speech
Usage Examples Serbian
 • Један од најпознатијих симбола Пиротске котлине и шире је пиротски говор — јединствен и са дугом традицијом, који је широм Србије постао препознатљив, али не у потпуности разумљив.
 • Назив одонтологија долази од старе грчке речи ὀδούς, odoús што значи „зуб” и λόγος, lógos, што значи „говор”, што би у преводу требало да значи говор који се односи на стоматолошки орган.
 • Међутим, постоје и подаци да мајор Гавриловић никада није одржао овај говор, већ да је говор измислио Ђорђе Рош и објавио га у својим мемоарима, одакле га је касније преузео Бранислав Нушић и говор се отада сматра историјском чињеницом, иако то највероватније није.
 • године одржао почасни говор на сахрани песника Некрасова, који је тада побудио многе контроверзе, а године 1880.
 • Деведесетих година Парошки је држао маратонски говор у Скупштини Србије.

 • Процес телефонирања се своди на слушање, говор и реакцију - динамику интеракције којом ћемо примљене информације обрадити у реалном времену и припремити информацију за говор.
 • Хомо Еректус има центре за говор који су сместени у брокиним квргама.
 • Октобра је била на мировном путовању и држала говор у логору Вестенброк у коме су током II светског рата страдали холандски Јевреји.
 • Народни говор у Бјелини је новоштокавски источнохерцеговачког типа, што је основ вуковске књижевне ијекавице.
 • Говор је процес артикулације гласовних сложајева са одређеним значењем помоћу говорних органа.

 • Алегорија представља говор у коме се појмови и мисли исказују другачије, а не речима које их директно изражавају, сликовит говор, сликовито објашњење појмова и мисли.
 • Суштина речитатива је начин извођења, а то је прелазна варијанта између говора и певања и назива се певани говор.
 • Последњих година лингвистичка наука говор шире области Тимока назива торлачким говором.
 • Дубровачки говор је говор српског језика. Простире се од Јањине до Боке которске.
 • У узаступном интерпретирању (УИ), интерпретатор говори после говорника након што говорник каже једну или две целе реченице.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!