Advertisement
 Translation for 'картографија' from Serbian to English
акад.гео.
картографија {ж}
cartography
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'картографија' from Serbian to English

картографија {ж}
cartographyакад.гео.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Дејтонски преговори су први случај у којима је коришћена тродимензионална сателитска технологија и дигитална картографија, да би се одредиле границе у званичном споразуму.
  • Класична картографија се модернијим приступом придружила географској анализи, географским информационим системима (ГИС) темељеним на употреби рачунара.
  • Док је картографија у раном средњем веку доживјела значајно назадовање знања у односу на антику (црквени оци су најжешће оспоравали идеју о земљи као лопти), грчко наслеђе сачувано је у арапској култури.
  • Картографија комбинује и уметност и науку, обухватајући употребу симбола као представнике одређених географских феномена и способност сагледавања света у апстрактном пропорционално умањеном облику. Картографска премиса се заснива на томе да је свет могуће мерити и да је на основу тога могуће направити поуздану представу или модел те стварности.
  • Највећи број наслова је из области којима се академик Бошковић бавио: геодезија, топографија, картографија.

  • "Географија је некада била „мајка“ природних и друштвених наука, али су се њена „деца“ осамосталила као посебне науке (на пример педологија, геодезија, социјална антропологија, картографија, меицинска географија и медицинска геологија". ...
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!