Advertisement
 Translation for 'кашњење' from Serbian to English
кашњење {ср}delay
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кашњење' from Serbian to English

кашњење {ср}
delay
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Када је мрежа у овом стању кашњење пакета и квалитет сервиса је изузетно лош.
 • објављено је да је просечно кашњење Шинкансена било само 54 секунде, што га чини врло тачним и поузданим.
 • Ово временско кашњење се састоји од пропагираног времена између две тачке сигнала.
 • Поред трајања , битне карактеристике прелаза су кашњење и једноставност .
 • Станице резервација имају мање кашњење од преименовања до извршавања зато што фаза преименовања налази вредности регистара директно, уместо да их тражи по физичком броју регистара и да онда користи то да нађе вредност.

 • Следећи битан напредак у рачунарској меморији је дошао са меморијом акустичне линије за кашњење, коју је развио Ј.
 • ... проток и кашњење), стога ће распоређивач имплементирати прикладни компромис.
 • Додавање парова инверетера прстену повећава укупно кашњење и тако смањује учесталост осцилације.
 • RAM меморија рачунара је имала капацитет од 768 x 20-битне ријечи у живиним линијама за кашњење.
 • Овај систем је испрва имао већу потрошњу и кашњење од осталих 10-{GbE}- система, док су у скорије време произвођачи направили уређаје који дисипацију снаге од само 6-{W}- и кашњење од око 1-{μs}-.

 • Нормализовано паразитско кашњење НИ и НИЛИ кола једнако је броју улаза.
 • Глобално кашњење у развоју је кровни термин који се користи када деца значајно касне у свом когнитивном и физичком развоју.
 • Бит "ANNUL" (A) се користи за уклањање неких слотова за кашњење.
 • Карплус-Стронг алгоритам је метод физичке синтезе моделовања који кратак облик таласа филтрира кроз линије за кашњење да симулирају звук чекића или неке врсте удараљки .
 • То време чини синаптичко кашњење.

 • У ствари, постоје неке фазне информације у спектрограму, али се појављују у другом облику, као кашњење (или групно кашњење) које је дупло веће од тренутних фреквенција; експеримент који објашњава ова два концепта је описан у .
 • DDR3-2000 меморија са 9-9-9-28 кашњењем од (9ns) била је доступна случајно у исто време кад је Intel Core i7 пуштен.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!