Advertisement
 Translation for 'квинтни' from Serbian to English
муз.
квинтни круг {м}
circle of fifths
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'квинтни' from Serbian to English

квинтни круг {м}
circle of fifthsмуз.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Квинтни и квартни круг су у музици називи за низове чистих квинти односно кварти по којима се могу ређати почетни тонови тј. називи свих музичких лествица са повисилицама (по квинтном кругу) односно снизилицама (по квартном кругу), почев од Це-дура односно а-мола који немају предзнака.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!