Advertisement
 Translation for 'клерикализам' from Serbian to English
пол.религ.
клерикализам {м}
clericalism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'клерикализам' from Serbian to English

клерикализам {м}
clericalismпол.религ.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • ЛАОС за своју идеологију узима национални конзервативизам и православни клерикализам.
  • Од ове речи изведен је и појам клерикализам.
  • Клерикализам је појава да свештенство настоји да на одлучујући начин утиче на политички и друштвени живот, реализујући своје верске вредности и морална начела на начин како то свештенству највише одговара. Клерикализам је супротан начелу одвојености цркве од државе.
  • Он је критиковао клерикализам у новинарству и написао неколико књига посвећених питањима религије и атеизма.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!