Advertisement
 Translation for 'ковани новац' from Serbian to English
ковани новац {м}coin
unverified ковани новац {м}coins
новац {м}money
подићи новац [св.]to withdraw money
unverified метални новац {ж}coins
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Serbian
 • Марка се издавала у кованом новцу и новчаницама. Постојале су четири серије новчаница. Ковани новац је издаван од стране министарства финансија, тако да је сав приход од њега ишао на адресу министарства.
 • Такође су биле издат јубиларни ковани новац за ову прилику.
 • пуштен ковани новац у апоенима о 1, 5, 10, 25 и 50 бутута, као и од 1 даласија.
 • Валутни систем Римског царства је обухватао ковани новац који се звао "денаријус" (множина: "денари"), који се у Римском царству ковао и био у употреби од око 211.
 • У млађем гвозденом добу, на ове просторе се досељавају Келти, чији су ковани новац, керамика и накит пронађени на локалитету Градац.

 • Основне функције Народне банке Северне Македоније су да утврђује и спроводи монетарну политику, води политику курса денара, чува девизне резерве и управља њима, издаје новчанице и ковани новац и стара се о функционисању платног промета и финансијског система.
 • За то су потребна додатна истраживања да би се установило да ли је то први српски ковани новац.
 • Најранији археолошки остаци у близини модерног насеља Борче су из бронзаног и гвозденог доба, али медаљони, фигурине и ковани новац из 3.
 • Даље су се готовили разни оклопи и витешка оружја, знакови, грбови, печати и ковани новац са знаком на обе стране.
 • Новчанице се издају у апоенима од 5, 10, 20, 50 и 100 долара а ковани новац у апоенима од 1 и 2 долара као и 5, 10, 20 и 50 центи.

 • Основне функције Народне банке Србије су да утврђује и спроводи монетарну политику, води политику курса динара, чува девизне резерве и управља њима, издаје новчанице и ковани новац и стара се о функционисању платног промета и финансијског система.
 • На Ферјарским острвима се користи дански ковани новац, док се папирни новац на Ферјарским острвима штампа са мотивима острва ("види још: Ферјарска круна").
 • Створио је нови ковани новац, који је био исте тежине, као онај у употреби у Данској и Скандинавији.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!