Advertisement
 Translation for 'код' from Serbian to English
код {prep}with
код {prep}by [next to]
код куће {adv}at home
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'код' from Serbian to English

Advertisement
код {prep}
with

by [next to]

код куће {adv}
at home
Usage Examples Serbian
 • Сурла код слонова, издужена њушка код тапира, и друге сличне творевине код кичмењака називају се пробосцисом.
 • У корејској студији код 294 болесника са оталгиа, преваленција примарне оталгиа била је већа код деце него код одраслих и код мушкараца него код жена.
 • Ова битке се још назива и битком код Норт форленда, Друга битка код Нијупорта, битка код Габарда или битка код Габард Бенка.
 • Код гаврана јe црнe бојe, код родe нарандзастe, а код шeвe бeлe.
 • Оно се појављује код парадигме потеза 2D компјутерске графике (са разним применама, нарочито код Доналда Е.Кната у Мегафонту), као и код операције померања тачака код чврстог тела код 3D компјутерске графике.

 • године код Равене, 1515. године код Марињана и 1522.
 • Код умрежавања, код специфичних IP мрежа као што је Интернет, џитер може бити варијација (статистичка дисперсија) код кашњења пакета.
 • Примењују се код нижих и средњих учестаности обртања, у ослонцима алатних машина, код трансмисије моторних возила, код вратила електричних уређаја, код рукаваца електромагнетних и карданових спојница, итд.
 • Код хроничног излагања угљен-моноксиду или код тешких акутних интоксикација угљен-моноксидом, код појединих пацијената присутне су дуготрајне психичке последица, док се код неких болесника могу јавити одложени неуролошки симптоми након тешке интоксикације са комом.
 • Горњи слојеви Плочника и Градца код Злокућана припадају Бубањ-Хум култури, као и налази са вишеслојног налазишта Хисар код Суве реке, Градимље код Липљана, Гладнице код Грачанице.

 • Примена ХБОТ код ПВБ препоручује се увек код I и II степена, пре и пост оперативно код III степена, а код IV степена уколико има изгледа на успех.
 • Супстанција се различито тумачила: "идеја" код Платона, "бивство" код Аристотела, "дух" и "материја" код Декарта, "апсолутни дух" код Хегела, "воља за моћ" код Ничеа...
 • је рачунарски програм (или низ програма) који трансформише код једног програмског језика у други програмски језик.
 • Вид је знатно лошији код одојчади него код старије деце.
 • Илузије се срећу код психички здравих особа, али и код особа са акутним, интоксикационим стањима, код људи који су под стресом и код психотичних пацијената.

 • Упркос доказаној ефикасности миглустата код других поремећаја складиштења, његова употреба код ГМ1 ганглиозидозе типа II је тестирана само код неколико пацијената.
 • Око 30-40% свих ПЦП се јавља код инфекција ХИВ-ом или код случајева СИДЕ.
 • Река Власина до свога ушћа има и притоке: Чемерница код Црне Траве, Градска код Састав Реке, Лужница (Љуберађа) код села Свође, Пуста код села Доњи Дејан, Бистрица код села Доњи Дејан и Раставница испред села Бољаре.
 • Најпознатије су битка код Мила, битка код Сулка, битка код Тиндарија и битка код Екнома.
 • Данас име Браћа Рибар носе основне школе у — Никшићу; Сиску; Затону, код Бијелог Поља; Доњој Борини, код Малог Зворника; Поседарју, код Задра, Табановце, код Куманова и др.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!