Advertisement
 Translation for 'колективизам' from Serbian to English
пол.соц.фил.
колективизам {м}
collectivism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'колективизам' from Serbian to English

колективизам {м}
collectivismпол.соц.фил.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Колективизам уважава и посвећује пажњу заједничким интересима и укупним друштвеним односима у оквиру једне групе.
  • Појам „колективизам“ заправо најчешће користе његови противници.
  • Славофили су били и противници бирократије и подржавали су средњовековни руски колективизам, насупрот индивидуализму који је долазио са Запада.
  • Његово посматрање сељачког индивидуализма уверило га је да Пољска треба да комбинује добровољни колективизам и индивидуално поседовање закупљене земље.
  • Колективизам у пољичком праву је резултат сазнања како се једино заједничким напорима могу постићи услови потребни за опстанак, сигурност, ред и мир.

  • Централна идеја био је колективизам и повезан је са покретом радника који је тада био у настајању.
  • Адријан пише Цајтблому да је колективизам права антитеза буржоаске културе; Цајтблом примећује да је естетизам весник варварства.
  • Колективизам је једна од главних вредносних оријентација у овом типу људске заједнице. Колективистичка усмереност води ка економској и друштвеној сарадњи припадника заједнице и представља основицу за пожртвованост и одрицање појединца у свим оним ситуацијама када треба следити заједничке, узвишене и често далеке циљеве које поставља друштвена заједница. Потискивање интимног живота појединца; љубавна, нежна осећања схватају се као слабост. Све се тиче колективизма, свако све зна, и приватне ствари појединца се тичу читаве заједнице.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!