Advertisement
 Translation for 'коменсализам' from Serbian to English
биол.екол.
коменсализам {м}
commensalism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'коменсализам' from Serbian to English

коменсализам {м}
commensalismбиол.екол.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • У основне симбиотске односе спадају различити облици симбиозе у ужем смислу дефинисани према томе да ли један од чланова у узајамном односу има корист а други трпи само штету (паразитизам), један има корист а други је без икаквог ефекта (коменсализам) или оба члана симбиозе имају корист (мутуализам).
  • У почетку се термин коменсализам користио само за објашњавање искоришћавања остатака плена од стране не-предатора, али је касније описано још неколико облика коменсализма.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!