Advertisement
 Translation for 'комотан' from Serbian to English
комотан {adj}comfortable
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'комотан' from Serbian to English

комотан {adj}
comfortable
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Многи становници Рија су овом приликом истјерани из својих кућа како би племићи из Португалије имали довољно комотан смјештај.
  • Владимир Ћоровић га помиње у својој „Историји српског народа“ и каже да је био „човек честит и добронамеран али прилично комотан“.
  • У намјери да схвати људе око себе, с њима живи, човјек занемарује знање о себи и има комотан однос према себи.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!